HĐQT FPT đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 9.000 tỷ đồng, dự trình chia cổ tức 2022 tỷ lệ 35%

18/03/2023 07:23 GMT+7
Công ty Cổ phần FPT (HoSE: FPT) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, tiết lộ kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu và lợi nhuận mục tiêu tăng trưởng hơn 18% so với mức thực hiện năm 2022.

Công ty Cổ phần FPT (HoSE: FPT) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội dự kiến diễn ra chiều ngày 6/4 theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp tại Hà Nội.

Năm 2023, FPT đặt kế hoạch doanh thu 52.289 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ khối công nghệ dự kiến đạt 31.150 tỷ đồng, tăng trưởng 20,9%; doanh thu từ khối viễn thông đạt 16.739 tỷ đồng, tăng trưởng 13,6%; doanh thu từ khối giáo dục, đầu tư và hoạt động khác đạt 4.400 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh nhất ở mức 25,1%.

HĐQT FPT đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 9.000 tỷ đồng, tăng gần 19% so với kết quả năm trước - Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh 2023 của FPT

FPT lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 9.055 tỷ đồng, tăng 18,2% so với mức thực hiện năm 2022. Trong đó, lợi nhuận từ khối công nghệ chiếm chủ lực, dự kiến đạt 4.166 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng ở mức 23,8%. Lợi nhuận từ khối viễn thông dự kiến đạt 3.230 tỷ đồng, từ khối giáo dục, đầu tư và hoạt động khác dự kiến đạt 1.659 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng ở mức 14,6% và 12,2%.

HĐQT FPT đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 9.000 tỷ đồng, tăng gần 19% so với kết quả năm trước - Ảnh 2.

Chi phí đầu tư dự kiến trong năm 2023 của FPT

Về kế hoạch đầu tư dự kiến, FPT sẽ triển khai đầu tư xây dựng mới với kế hoạch dự kiến cụ thể:

- Khối công nghệ: Đầu tư mở rộng các khu tổ hợp văn phòng tại các thành phố lớn cũng như đầu tư hạ tầng công nghệ phục vụ kinh doanh.

- Khối viễn thông: Đầu tư các trục cáp chính, cáp biển, nâng cấp lượng hạ tầng viễn thông nội địa và hệ thống Trung tâm Dữ liệu.

- Khối giáo dục: Đầu tư mở rộng các khuôn viên tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và mở rộng thêm 7 điểm trường phổ thông ở các tỉnh thành.

Tổng chi phí đầu tư dự kiến cho năm 2023 là 5.800 tỷ đồng.

Về phương án chia cổ tức, Hội đồng quản trị FPT trình cổ đông chia cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 20% tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Trong đó 10% bằng tiền đã được chi trả trong năm 2022. Cổ tức 1.000 đồng/cp còn lại sẽ được thanh toán trong quý II/2023, cùng thời gian với phát hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt.

Cho năm 2023, FPT dự kiến chia cổ tức 2.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông, căn cứ theo số lượng cổ phiếu mới sau khi đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu. Mức chia cổ tức bằng tiền năm 2023 sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 quyết định.

Ngoài ra, HĐQT FPT cũng sẽ trình cổ đông phương án phát hành cổ phần cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/ cổ phiếu. Tổng số lượng phát hành hằng năm không quá 0,5% tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

Đóng cửa phiên giao dịch nghày 17/03, giá cổ phiếu FPT giảm 0,25% so với phiên giao dịch liền kề, xuống ở mức 79.000 đồng/ cổ phiếu.


Phương Thảo