Hóa chất Đức Giang (DGC): Lợi nhuận quý II phục hồi sau 3 quý "đi lùi" liên tiếp

21/07/2023 12:35 GMT+7
Sau 3 quý đi lùi liên tiếp, Hóa chất Đức Giang ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II/2023 phục hồi nhẹ lên 881,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả này vẫn giảm 53,5% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Hóa chất Đức Giang, HoSE: DGC) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2023.

Trong quý II/2023, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.424,5 tỷ đồng, giảm gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính tăng khoảng 73,44 tỷ đồng, tương đương tăng 68,16% so với cùng kỳ năm trước, đạt 181,2 tỷ đồng.

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý II/2023 là 2.413,65 tỷ đồng, giảm 39,7% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán ghi nhận 1.473,4 tỷ đồng, giảm 21,4% so với cùng kỳ năm trước.

Hóa chất Đức Giang (DGC): Lợi nhuận quý II phục hồi nhẹ sau 3 quý "đi lùi" liên tiếp - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh sản xuất quý II/2023. Nguồn: BCTC quý II/2023 DGC.

Chi phí tài chính giảm gần một nửa, ở mức 24,8 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước ghi nhận 47 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 38% còn 107,9 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 36,7 tỷ đồng, tăng 117,16% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 940,25 tỷ đồng, giảm 55,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 952,1 tỷ đồng, giảm 52,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2023, Hóa chất Đức Giang ghi nhận tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 952,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 881,8 tỷ đồng, giảm lần lượt 52,3% và 53,5% so với cùng kỳ năm 2022. Mặc dù vậy, với 881,8 tỷ đồng lợi nhuận trong quý II/2023, Hóa chất Đức Giang đã chấm dứt chuỗi 3 quý liên tiếp lợi nhuận sụt giảm trước đó.

Hóa chất Đức Giang (DGC): Lợi nhuận quý II phục hồi nhẹ sau 3 quý "đi lùi" liên tiếp - Ảnh 2.

Lợi nhuận quý II/2023 phục hồi nhẹ sau 3 quý "đi lùi" liên tiếp.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 4.907,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ghi nhận 1.837,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 35,5% và 48,75% so với cùng kỳ năm trước. Hóa chất Đức Giang báo lãi sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 là 1.704,56 tỷ đồng, giảm gần 50% so với lũy kế 6 tháng đầu năm 2022.

Tại ngày kết thúc quý II/2023, Hóa chất Đức Giang ghi nhận tổng cộng tài sản ở mức 13.672,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với số đầu năm là 13.405,2 tỷ đồng. Trữ tiền giảm nhẹ còn 1.747,17 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tăng nhẹ không đáng kể so với số đầu năm, ghi nhận ở mức 1.003,4 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tại ngày 30/6/2023 là 2.059,88 tỷ đồng, giảm gần 20% so với số đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là 2.059,61 tỷ đồng. Nợ dài hạn là 260,9 triệu đồng.

Nguồn vốn chủ sở hữu của Hóa chất Đức Giang tại ngày kết thúc quý II/2023 là 11.612,7 tỷ đồng, tăng 7,2% so với số đầu năm là 10.833,6 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch trưa ngày 21/7, giá cổ phiếu DGC tăng 0,27% lên mức 73.100 đồng/cổ phiếu.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục