Hoà Phát Dung Quất xin điều chỉnh nâng công suất nhà máy, tỉnh Quảng Ngãi nói gì?

29/03/2023 15:03 GMT+7
Trên cơ sở báo cáo, đề xuất và ý kiến của của chủ đầu tư và cấp ngành chức năng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh thống nhất chủ trương cho phép điều chỉnh nâng công suất dự án nhà máy thép Hoà Phát Dung Quất từ 4 triệu tấn/năm, lên 6 triệu tấn/năm.

Chiều 29/3, đại diện chính quyền Quảng Ngãi xác nhận với PV Etime, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã thống nhất chủ trương cho phép điều chỉnh nâng công suất dự án Khu liên hiệp sản xuất gang (gọi tắt nhà máy) thép Hoà Phát Dung Quất.

Hoà Phát Dung Quất xin điều chỉnh nâng công suất nhà máy, tỉnh Quảng Ngãi nói gì? - Ảnh 1.

Nhà máy thép Hoà Phát Dung Quất. Ảnh: Nga Hoà.

Trước đó ngày 22/3/2023, cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi đã có cuộc họp với các sở, ngành chức năng và chủ đầu tư (Công ty thép Hoà Phát Dung Quất), để nghe đề xuất, ý kiến về việc xin điều chỉnh nâng công suất nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất.

Theo báo cáo của BQL KKT Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; ý kiến của cấp, sở ngành chức năng về việc điều chỉnh nâng công suất nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất từ 4 triệu tấn/năm, lên 6 triệu tấn/năm không làm thay đổi vị trí, diện tích đất sử dụng và phù hợp với các quy định hiện hành; phù hợp định hướng phát triển của ngành thép.

Vì vậy người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi, thống nhất chủ trương điều chỉnh nâng công suất dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, theo đề nghị trước đó của BQL KKT Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi (báo cáo số 23/BC-BQL, ngày 10/3/2023).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, giao trách nhiệm cho BQL KKT Dung Quất và các Khu công nghiệp, yêu cầu Công ty thép Hòa Phát Dung Quất cam kết và thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị (tại Báo cáo số 23/BC-BQL, ngày 10/3/2023); rà soát các nội dung có liên quan đến việc đề xuất điều chỉnh nâng công suất (nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất; các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án; khả năng cấp nước cho dự án sau khi điều chỉnh nâng công suất và các quy hoạch có liên quan.

Hoà Phát Dung Quất xin điều chỉnh nâng công suất nhà máy, tỉnh Quảng Ngãi nói gì? - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh. Ảnh: Nga Hoà.

Trên cơ sở đó tham mưu UBND tỉnh, trình Ban cán sự đảng UBND tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho ý kiến theo quy định.

Nga Hoà