Hoà Phát trình kế hoạch lãi ròng 18.000 tỷ đồng năm 2021, tăng 33%

26/03/2021 07:13 GMT+7
Hòa Phát trình kế hoạch năm 2021 với doanh thu 120.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 18.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 33,15% và 33,27% so với thực hiện năm 2020.

Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Theo đó, công ty đặt kế hoạch doanh thu toàn tập đoàn dự kiến 120.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 18.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 33,15% và 33,27% so với thực hiện năm 2020. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 30%.

Trong năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận 90.118 tỷ đồng doanh thu, tăng 41,5%; lãi sau thuế 13.545 tỷ đồng, tăng 80% nhờ mảng kinh doanh thép và nông nghiệp khởi sắc.

Với kết quả kinh doanh trên, HĐQT trình phương án chia cổ tức tỷ lệ 35% gồm 5% tiền mặt và 30% cổ phiếu. Thời gian thực hiện quý II – III.

Hiện nay, số cổ phiếu HPG đang lưu hành là 3,31 tỷ đơn vị, tức là Hòa Phát sẽ cần chi khoảng 1.655 tỷ đồng tiền mặt và xấp xỉ 1 tỷ cổ phiếu mới để trả cổ tức.

Hoà Phát đặt kế hoạch lãi ròng 18.000 tỷ đồng năm 2021, tăng 33%  - Ảnh 1.

Hoà Phát đặt kế hoạch lãi ròng 18.000 tỷ đồng năm 2021, tăng 33%

HĐQT cũng trình nội dung thực hiện Dự án đầu tư Khu liên hợp sản xuất gang thép Hoà Phát Dung Quất 2, công suất dự kiến 5,6 triệu tấn/năm, trong đó thép dẹt (HRC) dự kiến 4,6 triệu tấn/năm, thép thanh, thép dây chất lượng cao dự kiến 1 triệu tấn/năm.

Diện tích đất dự kiến sử dụng là 283,73 ha, tổng mức đầu tư 85.000 tỷ đồng trong đó vốn cố định dự kiến 70.000 tỷ và vốn lưu động 15.000 tỷ. Dự án dự kiến hoàn thành trong 36 tháng kể từ ngày bàn giao đất và được cấp Giấy phép xây dựng.

Đầu tháng 1, lò cao số 4 của khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất đã được đưa vào sản xuất. Qua đó, dự án Dung Quất 1 của Hòa Phát được vận hành đồng bộ với công suất 5 triệu tấn/năm.

Điều này cho phép tập đoàn đặt mục tiêu năm 2021 sản xuất 5 triệu tấn thép xây dựng thành phẩm và phôi thép, 2,7 triệu tấn HRC. Tổng sản lượng sản xuất đạt 7,7 triệu tấn, tăng 54% so với năm 2020.


Q.D