Hoa Sen Group (HSG) báo lỗ hơn 680 tỷ đồng trong quý 1, dự báo bất ngờ về tăng trưởng trong năm 2023

29/01/2023 08:55 GMT+7
Hoa Sen Group (HSG) báo lỗ hơn 680,2 tỷ đồng trong quý 1, trong khi cùng kỳ đạt 638,3 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group, HoSE: HSG) vừa báo cáo kết quả kinh doanh quý I niên độ tài chính 2022 – 2023 với doanh thu thuần đạt 7.916 tỷ đồng, giảm 53%; lợi nhuận gộp đạt 160 tỷ đồng, giảm 92% so với cùng kỳ năm trước. 

Doanh thu tài chính chỉ đạt 32 tỷ đồng, giảm 79%, trong khi chi phí với 113,6 tỷ đồng giảm 33%, lãi vay ghi nhận gần 48 tỷ đồng; chi phí bán hàng đạt 668,5 tỷ đồng, giảm 45%; chi phí quản lý đạt 99,4 tỷ đồng, giảm 26%.

Kết quả, Hoa Sen Group báo lỗ hơn 680,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 638,3 tỷ đồng.

Hoa Sen Group (HSG) báo lỗ hơn 680 tỷ đồng trong quý 1, dự báo bất ngờ về tăng trưởng trong năm 2023 - Ảnh 1.

BCTC của HSG

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của Hoa Sen đạt mức 15.963,7 tỷ đồng, giảm 6,2% so với đầu kỳ, trong đó 647,45 tỷ đồng (tăng 96,11%) là tiền và các khoản tương đương với tiền, 1.655 tỷ đồng (tăng 14%) là các khoản phải thu ngắn hạn; hàng tồn kho giảm hơn 19% xuống 5.980,5 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ của HSG là 5.793,3 tỷ đồng, tăng 5,67%, trong đó hầu hết là nợ ngắn hạn, bao gồm 1.759,1 tỷ đồng phải trả người bán ngắn hạn, 2.693,7 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn.

Đóng phiên 27/1, HSG tăng 2,7% lên mức 14.950 đồng/cp, tương đương vốn hóa gần 8.942 tỷ đồng.

Nhận định về năm 2023 của HSG, SSI Research dự phóng lợi nhuận của Hoa Sen trong năm 2023 có thể phục hồi khoảng 35%, đạt 340 tỷ đồng do không còn hàng tồn kho chi phí cao và chi phí lãi vay giảm. Tăng trưởng lợi nhuận có thể phục hồi từ nửa cuối năm tài chính 2023.

Rủi ro với HSG là nhu cầu yếu kéo dài có thể dẫn đến sản lượng tiêu thụ và hiệu suất hoạt động thấp hơn dự kiến. Biến động giá có thể mang lại những thách thức cho việc quản lý hàng tồn kho.

Cùng quan điểm, VDSC cho rằng tỷ suất lợi nhuận gộp HSG dự kiến sẽ trở lại mức dương từ quý 2 và phục hồi tốt hơn trong nửa sau của năm 2023 với sự hỗ trợ nhiều hơn từ nhu cầu quay trở lại ở các thị trường phương Tây trong khi cạnh tranh với Trung Quốc và Ấn Độ giảm bớt.

Nhìn chung, tỷ suất lợi nhuận gộp năm tài chính 2022 - 2023 của Hoa Sen có thể tăng lên 12,4% (năm tài chính 2021 - 2022 đạt 9,9%). Doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 34.513 tỷ đồng (giảm 31% so với cùng kỳ) và 427 tỷ đồng (tăng 70% so với cùng kỳ).


An Vũ