Hoàng Anh Gia Lai (HAG) hoàn thành 99% kế hoạch lợi nhuận năm sau 11 tháng

10/12/2022 09:15 GMT+7
Tính luỹ kế 11 tháng, doanh thu thuần của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) đạt 4.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.115 tỷ đồng, hoàn thành 85% mục tiêu doanh thu và 99% chỉ tiêu lợi nhuận.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) mới công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 11/2022 cũng như luỹ kế 11 tháng của Tập đoàn.

Trong tháng 11, HAGL ghi nhận doanh thu thuần đạt 450 tỷ đồng. Trong đó: ngành chăn nuôi đạt 213 tỷ đồng, sản lượng 37.780 con heo thịt; ngành cây ăn trái đạt 205 tỷ đồng, sản lượng 26.661 tấn (chuối sản xuất đạt 11.780 tấn và chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc đạt 14.881 tấn). Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế của HAGL đạt 114 tỷ đồng.

So với tháng trước, sản lượng tiêu thụ heo tăng 3,1%. Ngược lại, sản lượng cây ăn trái giảm mạnh 32%. Bình quân mỗi ngày, HAGL xuất khẩu được hơn 392 tấn chuối.

Hoàng Anh Gia Lai (HAG) hoàn thành 99% kế hoạch lợi nhuận năm sau 11 tháng - Ảnh 1.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Lũy kế 11 tháng năm 2022, Hoàng Anh Gia Lai có doanh thu thuần đạt 4.100 tỷ đồng. Trong đó, ngành chăn nuôi đạt 1.349 tỷ đồng với sản lượng 243.050 con; ngành cây ăn trái đạt 2.132 tỷ đồng với sản lượng 268.085 tấn (Trong đó, hơn 1/2 tấn chuối HAGL đã tiêu thụ trong tháng 11 là để phục vụ nuôi "heo ăn chuối", còn lại là chuối xuất khẩu.).

Kết quả, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.115 tỷ đồng, hoàn thành 99% so với kế hoạch đề ra cho năm 2022.

Với mục tiêu đạt 4.820 tỷ đồng doanh thu và 1.120 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đề ra cho năm 2022, HAGL đã thực hiện 85% mục tiêu doanh thu và 99% chỉ tiêu lợi nhuận.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 09/12, giá cổ phiếu HAG tăng 2,28% so với phiên giao dịch liền kề. Hiện đang ở mức 9.410 đồng/cổ phiếu.


Phương ThảoHA