Hơn 6.400 doanh nghiệp rời khỏi thị trường trong tháng 8/2021

30/08/2021 14:51 GMT+7
Trong tháng 8/2021, số doanh nghiệp rời khỏi thị trường là 6.441 doanh nghiệp, giảm 34,9% so với tháng trước và giảm 18,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 8, cả nước có 6.441 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, giảm 34,9% so với tháng trước và giảm 18,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó có 3.118 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 2.511 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và 812 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

"Sự bùng phát mạnh của làn sóng Covid-19 lần thứ tư cùng với các đợt giãn cách liên tiếp đã khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là các địa phương phía Nam", Tổng cục Thống kê đánh giá.

Trong đó, riêng TP HCM có 24.000 doanh nghiệp rời khỏi thị trường tính từ đầu năm, chiếm 28,1% và tăng 6,6% so với cùng kỳ.

Số thành lập mới cả nước đạt 5.761 doanh nghiệp, giảm 57% so với cùng kỳ 2020. Theo đó, số vốn đăng ký 68.000 tỷ đồng, giảm 76,5% so với cùng kỳ. Số lao động đăng ký là 43.400 người, tương đương giảm 54,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng trong tháng 8, cả nước có 3.865 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 21,9% so với tháng trước và giảm 19,1% so với cùng kỳ năm trước.

Hơn 6.400 doanh nghiệp rời khỏi thị trường trong tháng 8/2021 - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng Cục Thống kê

Lũy kế 8 tháng đầu năm, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 85.500 doanh nghiệp, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, TP HCM có 24.000 doanh nghiệp, chiếm 28,1% tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 6,6%. Như vậy, trung bình mỗi tháng có gần 10.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 43.200 doanh nghiệp, chiếm 50,5% tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Trung bình mỗi tháng có gần 10.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Tính chung 8 tháng năm 2021, cả nước có 81.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 8% so với cùng kỳ. Tổng số vốn đăng ký là gần 1.133.400 tỷ đồng (giảm 7,5%) và tổng số lao động đăng ký là 598,9 nghìn lao động (giảm 13,8%).

 Tương tự, số doanh nghiệp trở lại hoạt động kể từ đầu năm đến nay cũng giảm 0,6%, ghi nhận 32.400 doanh nghiệp.

Nếu tính gộp cả số thành lập mới và trở lại hoạt động, số doanh nghiệp tham gia thị trường là 114.000 doanh nghiệp. Như vậy, trung bình mỗi tháng có gần 14.300 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.


Ong Lý