Hơn 80.000 tỷ đồng xây dựng TT-Huế thành trung tâm du lịch Việt Nam và Đông Nam Á

24/10/2021 10:09 GMT+7
Nguồn kinh phí thực hiện chương trình phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 là khoảng hơn 80 đến hơn 90.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước khoảng 21.721 tỷ đồng và nguồn vốn ngoài ngân sách khoảng 60-70.000 tỷ đồng.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Chương trình hành động về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Chương trình đặt ra mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm du lịch đặc sắc của cả nước, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam và thành phố du lịch sạch ASEAN.

Hơn 80.000 tỷ đồng xây dựng TT-Huế thành trung tâm du lịch lớn, đặc sắc của Việt Nam và Đông Nam Á  - Ảnh 1.

Khách du lịch tham quan di tích Đại Nội Huế. Ảnh: C.T.V.

Chương trình đề ra những chỉ tiêu cụ thể trong việc phát triển du lịch Thừa Thiên Huế. Trong đó, đến năm 2025, tỉnh có 10 cơ sở khách sạn, khu nghỉ dưỡng du lịch đạt chuẩn 5 sao, kêu gọi đầu tư từ 3-5 dự án xây dựng cơ sở khách sạn, khu nghỉ dưỡng du lịch đạt chuẩn 5 sao.

Bên cạnh đó, ngành du lịch thu hút khoảng 6 triệu lượt khách đến Thừa Thiên Huế, khách quốc tế chiếm khoảng 45-50%. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 13 nghìn tỷ đồng, thời gian lưu trú bình quân đạt trên 2 ngày, suất chi tiêu bình quân đạt 2,2 triệu đồng/lượt khách.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đặt ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp để phát triển du lịch, như: Tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương về phát triển du lịch thông qua các cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch cụ thể; tập trung chuyển đổi số trong ngành du lịch; tập trung đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch; xây dựng các sản phẩm du lịch chủ đạo có thương hiệu trên cơ sở lấy văn hóa Huế làm nền tảng; đổi mới và tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch…

Nguồn kinh phí thực hiện chương trình phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế là khoảng hơn 80 đến hơn 90.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước khoảng 21.721 tỷ đồng (gồm nguồn vốn đầu tư phát triển du lịch khoảng 21.646 tỷ đồng, nguồn vốn sự nghiệp phát triển du lịch khoảng 75 tỷ đồng) và nguồn vốn ngoài ngân sách khoảng 60-70.000 tỷ đồng (tổng hợp vốn đăng ký đầu tư từ các dự án đầu tư du lịch đã cấp chủ trương đầu tư giai đoạn 2016-2020 và một số dự án kêu gọi đầu tư mới giai đoạn 2021-2025).


Trần Hòe