HoSE nhắc nhở SAM Holdings (SAM) chậm công bố thông tin

10/09/2022 07:53 GMT+7
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa có văn bản nhắc nhở Công ty CP SAM Holdings (SAM) về việc chậm giải trình BCTC bán niên năm 2022.

HoSE nêu rõ, ngày 30/8 và 7/9, HoSE đã nhận và công bố thông tin Báo cáo tài chính, hợp nhất đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2022 và công văn giải trình biến động ngày 6/9.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020: “Khi công bố thông tin các báo cáo tài chính nêu tại 1,2 và 3 Điều này, tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải đồng thời giải trình nguyên nhân khi xảy ra một trong các trường hợp sau: lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ báo cáo thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước”.

SAM Holdings đã chậm công bố thông tin văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên 10% so với cùng kỳ năm trước.

HoSE nhắc nhở và đề nghị SAM Holdings nghiêm túc tuân thủ quy định hiện hành về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

CTCP SAM Holdings (tiền thân là nhà máy Vật liệu Bưu điện II được thành lập năm 1986), là đơn vị đầu tiên trong ngành bưu chính viễn thông và tại tỉnh Đồng Nai được cổ phần hóa vào năm 1998. Chủ tịch HĐQT SAM Holdings là ông Hoàng Lê Sơn.

Ngày 2/6/2000 công ty được niêm yết trên HoSE với mã chứng khoán SAM, vốn điều lệ ban đầu là 120 tỷ đồng. Đến ngày 30/6, vốn điều lệ tăng lên 3.653,5 tỷ đồng.

Lĩnh vực kinh doanh ban đầu của Công ty là sản xuất và phân phối các loại cáp cho ngành bưu chính viễn thông. Hiện SAM Holdings mở rộng sang đầu tư tài chính, kinh doanh bất động sản nhà ở, bất động sản nghỉ dưỡng và nông nghiệp công nghệ cao…

Trong quý II/2022, SAM Holdings ghi nhận doanh thu đạt 548,5 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 29,09 tỷ đồng, tăng 721,8% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 5,3% lên 7,9%.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính tăng gấp 2,5 lần lên 150,1 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 529,2%, lên 102,19 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết ghi nhận âm 7,8 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 21,99 tỷ đồng).

Chi phí bán hàng giảm 18% xuống 7,9 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 20% lên 29,2 tỷ đồng.Công ty thuyết minh doanh thu tài chính tăng chủ yếu do hoạt động tài chính khác ghi nhận 132,1 tỷ đồng, cùng kỳ 13,3 tỷ đồng (tăng 118.8 tỷ đồng) và chi phí tài chính tăng do trích lập đầu tư chứng khoán 72,9 tỷ đồng so với cùng kỳ hoàn nhập dự phòng 12,8 tỷ đồng.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, SAM Holdings ghi nhận doanh thu đạt 1.027,9 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 35,02 tỷ đồng, tăng 168,8% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, SAM đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.855,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 210,7 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm 2022, SAM hoàn thành 34% kế hoạch doanh thu và 26,7% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.


O.L