HOSE nói gì về sự cố trong phiên ATC chiều nay?

09/06/2020 18:03 GMT+7
HOSE xác nhận sự cố giao dịch trong phiên ATC ngày 9/6. Hiện tại, HOSE đang xác định nguyên nhân và đang tích cực khắc phục sự cố này. Giá đóng cửa các cổ phiếu ngày 9/6 sẽ là giá khớp lệnh cuối cùng trong ngày.

Hệ thống giao dịch trên Sàn Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HSX) bất ngờ bị lỗi trong phiên giao dịch chiều ngày 9/6.

Cụ thể, trong phiên giao dịch khớp lệnh chiều ngày 9/6, bảng điện của nhiều công ty chứng khoán gặp sự cố không nhảy giá phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (ATC) đối với các cổ phiếu thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE).

HOSE nói gì về sự cố trong phiên ATC chiều nay? - Ảnh 1.

Các cổ phiếu thuộc HoSE không thể khớp lệnh trong phiên ATC ngày 9/6. Bảng giá KBSV.

Liên quan đến sự cố này, thông báo HOSE vừa phát đi cho biết, vào phiên giao dịch ngày 09/6/2020, trong đợt khớp lệnh định kỳ giá đóng cửa đã xảy ra sự cố đối với hoạt động giao dịch tại HOSE. Đây là loại sự cố "Hệ thống giao dịch không thể khớp lệnh trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (ATC)".

Vì vậy, tất cả các lệnh giao dịch tại đợt giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa đối với toàn bộ các mã chứng khoán niêm yết tại HOSE bị ảnh hưởng.

Hiện tại, HOSE đang xác định nguyên nhân và đang tích cực khắc phục sự cố này.

Căn cứ quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán và Điểm a, Khoản 1, Điều 5 Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo quyết định số 66/QĐ-SGDHCM ngày 02/03/2018, Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh, thông báo: "Thực hiện tạm ngừng giao dịch và hủy đợt giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa ngày 09/06/2020. Giá đóng cửa của chứng khoán ngày 09/06/2020 sẽ là giá khớp lệnh cuối cùng trong ngày".

Trong lịch sử, HOSE từng gặp sự cố giao dịch trong phiên ATC.

Cụ thể, vào ngày 22/1/2018, lúc 14h31 trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa đã xảy ra sự cố kỹ thuật đối với hệ thống giao dịch của Sở. Loại sự cố xảy ra là hệ thống giao dịch không thể khớp lệnh trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa.

Kết quả là giá đóng cửa thị trường chứng khoán ngày 22/1/2018 sẽ là giá khớp lệnh cuối cùng trong ngày. Bên cạnh đó, HOSE phải ngừng giao dịch hai ngày 23 - 24/1/2018 để khắc phục sự cố.

Huyền Anh