Hưng Thịnh Incons dự trình chia cổ tức 80%, kế hoạch lợi nhuận năm 2021 giảm 34%

17/09/2021 09:42 GMT+7
CTCP Hưng Thịnh Incons (HOSE: HTN) đã công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021, trong đó trình kế hoạch doanh thu gần 5.782 tỷ đồng, tăng 27% so với thực hiện năm 2020. Tuy nhiên chỉ tiêu lãi ròng lại giảm 34%, đạt 234 tỷ đồng.

CTCP Hưng Thịnh Incons (HOSE: HTN) đã công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021, trong đó trình kế hoạch doanh thu gần 5.782 tỷ đồng, tăng 27% so với thực hiện năm 2020. Tuy nhiên chỉ tiêu lãi ròng lại giảm 34%, đạt 234 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐQT Hưng Thịnh Incons trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ trả 80% trên tổng cổ phiếu đang lưu hành (cổ đông sở hữu 100 cp thì nhận được 80 cp). Nguồn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 của doanh nghiệp.

Số lượng phát hành dự kiến hơn 39,6 triệu cp, giá phát hành dự kiến 10.000 đồng/cp. Như vậy, tống giá trị phát hành 396 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông HTN vào thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền và không hạn chế quyền chuyển nhượng.

Hưng Thịnh Incons chuẩn bị trả cổ tức 80% - Ảnh 1.

Hưng Thịnh Incons chuẩn bị trả cổ tức 80%

Bên cạnh đó HTN có ý định phát hành cổ phần riêng lẻ để chào bán cho nhà đầu tư chiến lược qua đó tăng vốn điều lệ trong năm 2021 nhằm mục đích đảm bảo cơ cấu vốn hợp lý, thu hút vốn đầu tư để mở rộng sản xuất kinh doanh.

Theo đó, số lượng cổ phiếu chào bán tối đa 25 triệu cp với tổng giá trị chào bán theo mệnh giá 250 tỷ đồng. Giá chào bán sẽ được ủy quyền cho HĐQT quyết định đấu giá chào bán theo nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách của doanh nghiệp. Thời hạn dự kiến chào bán trong năm 2022, sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Nếu được thông qua, vốn điều lệ HTN sẽ tăng từ 495 tỷ đồng lên 745 tỷ đồng.

Về tình kinh doanh, báo cáo bán niên 2021 của HTN ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.855 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 66,5% và 3,4% so với kết quả đạt được năm 2020.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/9, cổ phiếu HTN hiện đang ở mức 46.900 đồng/cp, tăng 2,85% so với phiên giao dịch liền kề.Q.D