Hưng Thịnh Incons: "Nhờ" các công ty trong hệ sinh thái, 6 tháng hoàn thành 49% kế hoạch lợi nhuận

04/08/2022 08:13 GMT+7
Trong bối cảnh bất động sản đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, Hưng Thịnh Incons tiếp tục duy trì được nguồn việc ổn định nhờ lợi thế khai thác từ hệ sinh thái. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất của công ty đạt 3.245 tỷ đồng (tăng trưởng 14%) và biên lợi nhuận gộp đạt 9,7%.

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (HoSE: HTN) vừa mới công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022

Hưng Thịnh Icons đạt kết quả kinh doanh ổn định, tăng trưởng đều

Trong quý II, Hưng Thịnh Incons ghi nhận mức doanh thu thuần đạt hơn 1.757 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp của Công ty tăng 31%, lên 190 tỷ đồng nhờ vào việc kiểm soát tốt chi phí giá vốn, kéo theo biên lợi nhuận gộp của quý 2/2022 đạt 10,8%.

Lợi nhuận sau thuế của công ty cũng đạt 86,2 tỷ đồng, tăng trưởng 4%. Do trong kỳ có một số dự án đã nghiệm thu, bàn giao và quyết toán với Chủ đầu tư nên công ty ghi nhận 2 khoản mục Doanh thu và lợi nhuận trong kỳ tăng nhẹ.

Hưng Thịnh Incons: Hoàn thành 49% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm - Ảnh 1.

Kết quả sản xuất kinh doanh trong quý II 2022 của Hưng Thịnh Incons

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất của Công ty đạt 3.245 tỷ đồng tăng 14% so với 6 tháng đầu năm trước. Đóng góp lớn vào cơ cấu doanh thu xây dựng 6 tháng đầu năm 2022 là các dự án Q7 Saigon Riverside Complex (23,41%), MerryLand Quy Nhơn (22%), Vũng Tàu Pearl (11,2%) Bien Hoa Universe Complex (9,4%), New Galaxy (7,8%), Quy Nhơn Melody (4,5%), Grand Center Quy Nhơn (4,4%)…

Trong đó, dự án Vũng Tàu Pearl đã cất nóc và bước vào giai đoạn hoàn thiện; dự án Q7 Saigon Riverside Complex đã hoàn thành và chuẩn bị bàn giao cho khách hàng. Các dự án khác vẫn đang được thực hiện đúng tiến độ

Hưng Thịnh Incons: Hoàn thành 49% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm - Ảnh 2.

kế hoạch và thực hiện LNST từ 2019 đến nay của Hưng Thịnh Incons

Lợi nhuận sau thuế đạt 129,4 tỷ đồng, tăng 8%, lần lượt hoàn thành 44% và 49% kế hoạch kinh doanh cả năm. Biên lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm cũng được cải thiện từ mức 8,7% của năm 2021 lên 9,7% trong năm 2022.

Tại ngày 30/6, Hưng Thịnh Incons có 3.681 tỷ đồng phải thu ngắn hạn của khách hàng và 2.424 tỷ đồng trả trước cho người bán ngắn hạn. Tổng 2 khoản này tăng 36% đầu năm, đạt 6.105 tỷ đồng và chiếm 69% tổng tài sản. Theo thuyết minh, các khoản phải thu và trả trước ngắn hạn này đều là giao dịch với các công ty khác trong Tập đoàn Hưng Thịnh trong việc mua nguyên vật liệu, sử dụng dịch vụ xây dựng. Hưng Thịnh Incons có 2.899 tỷ đồng vay nợ ngắn hạn, không có vay dài hạn. Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu là 1,76 lần.

Dòng tiền kinh doanh của Hưng Thịnh Incons quý này âm 1.187 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm 266 tỷ đồng. Lý do, công ty tăng các khoản phải thu 1.607 tỷ đồng.

Tại thời điểm đang giao dịch lúc 10:00 sáng ngày 3/8, giá cổ phiếu HTN tăng 1.350 đồng (tương ứng tăng 3,84% so với phiên giao dịch liền kề), hiện đang ở mức 36.500 đồng/cổ phiếu.


Phương Thảo