Hưởng lợi từ các ông lớn chuyển đơn hàng, Đầu tư và Thương mại TNG báo lãi ròng 85 tỷ đồng quý III, tăng 31%

19/10/2021 07:28 GMT+7
CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với lãi ròng đạt 85 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với cùng kỳ năm 20200.

Theo đó, doanh thu thuần TNG trong kỳ đạt 1.710 tỷ đồng, nhích nhẹ hon 1% so với năm ngoái.

Doanh thu tài chính đạt hơn 24 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước còn chi phí tài chính lại tăng hơn 8 tỷ đồng, lên mức 46 tỷ đồng chủ yếu do tăng chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng, giảm từ 45 tỷ đồng xuống còn 27 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 31% lên trên 86 tỷ đồng. 

Kết quả, quý 3 TNG lãi sau thuế hơn 85 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với lợi nhuận đạt được quý 3/2020.

Giải trình cho kết quả kinh doanh trong kỳ, phía TNG cho biết ngay từ đầu năm TNG đã định hướng việc tập trung vào khai thác, tăng tỷ trọng khách hàng FOB chủ đạo cùng với việc khách hàng dịch chuyển đơn hàng từ các nước bị ảnh hưởng dịch bệnh sang Việt Nam cũng như xác định rõ dòng hàng mục tiêu.

Do vậy, TNG tập trung vào các dòng sản phẩm kỹ thuật, dòng sản phẩm cao cấp hơn cùng với việc áp dụng các biện pháp tăng năng suất lao động.

Kết quả, trong kỳ lãi gộp/doanh thu quý III/2021 tăng 1% so với cùng kỳ, đồng thời chi phí bán hàng, chi phí khác giảm so với cùng kỳ 1,35%.

Đầu tư và Thương mại TNG báo lãi ròng 85 tỷ đồng trong quý III, tăng 31% - Ảnh 1.

Hàng tồn kho của TNG hiên đang còn khá cao.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, TNG ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.080 tỷ đồng, tăng 16%; lãi ròng gần 169 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2020. Qua đó, hoàn thành 85% mục tiêu doanh thu và 97% chỉ tiêu lợi nhuận cho cả năm.

Tại ngày 31/9/2021, tổng tài sản TNG có hơn 4.185 tỷ đồng, tăng 631 tỷ đồng so với đầu năm. Phần tài sản biến động do phải thu ngăn hạn của khách hàng tăng từ 393 tỷ đồng lên 765 tỷ đồng. Trong khi đó, danh mục tiền cũng giảm từ 133 tỷ đồng xuống còn 50 tỷ đồng.

TNG còn hơn 931 tỷ đồng hàng tồn kho, và gần 664 tỷ đồng chi phí xây dựng dở dang.

Doanh nghiệp có 2.854 tỷ đồng nợ phải trả, tăng 400 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay nợ hơn 2.264 tỷ đồng, chiếm phần lơn cơ cấu nợ phải trả của TNG hiện nay.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18,10, cổ phiếu TNG hiện đang giao dịch ở mức 31.400 đồng, giảm 0.95% so với phiên giao dịch liền kề.

 

Q.D