Italjet Dragster ra mắt ở Đông Nam Á, giá từ 223 triệu đồng

24/05/2021 15:04 GMT+7
Italjet Dragster có giá khởi điểm 137 triệu IDR (223 triệu đồng) với bản thường và 145 triệu IDR (236 triệu đồng) với bản Giới hạn.

Italjet Dragster ra mắt ở Đông Nam Á, giá từ 223 triệu đồng

Italjet Dragster

Italjet Dragster ra mắt ở Đông Nam Á, giá từ 223 triệu đồng

CHIA SẺ

 

Lê Phương