Khánh Hòa: 8 tháng đầu năm tổng thu ngân sách đạt trên 10 ngàn tỷ đồng

09/09/2022 08:50 GMT+7
Trong 8 tháng năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thực hiện hơn 10 ngàn tỷ đồng, bằng 91,32% dự toán và tăng 19,16% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, 8 tháng năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện hơn 10.971 tỷ đồng, bằng 91,32% dự toán và tăng 19,16% so với cùng kỳ năm trước.

 Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 2.450 tỷ đồng, bằng 118,07% dự toán; thu từ sản xuất, kinh doanh trong nước gần 8.522 tỷ đồng, bằng 85,73% dự toán.

Khánh Hòa: 8 tháng đầu năm tổng thu ngân sách đạt trên 10 ngàn tỷ đồng - Ảnh 1.

Các doanh nghiệp trên địa bàn Khánh Hòa sản xuất sản phẩm để cung cấp cho khách hàng. Ảnh: C.T

Đối với thu từ sản xuất, kinh doanh trong nước, có 10 khoản thu tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: Thu lệ phí trước bạ 480 tỷ đồng, gấp 2,1 lần; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 14,3 tỷ đồng, tăng 62,08%; thu thuế thu nhập cá nhân 1.200 tỷ đồng, tăng 58,38%; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 130 tỷ đồng, tăng 20,41%; thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản 11,8 tỷ đồng, tăng 20,37%; thu ngoài quốc doanh 1.987 tỷ đồng, tăng 12,1%; thu phí và lệ phí 155 tỷ đồng, tăng 5,76%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản 27,28 tỷ đồng, tăng 5,27%; thu khác ngân sách 216 tỷ đồng, tăng 3,83%; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 2.040 tỷ đồng, tăng 3,01%.

Ngoài ra, có 7 khoản thu giảm, gồm: Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế hơn 122 tỷ đồng, giảm 39,72%; thu tiền sử dụng đất 430 tỷ đồng, giảm 36,68%; thu thuế bảo vệ môi trường 590 tỷ đồng, giảm 15,18%; thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương 283 tỷ đồng, giảm 10,05%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 658 tỷ đồng, giảm 7,99%; thu xổ số kiến thiết 175 tỷ đồng, giảm 7,6%; thu tiền bán nhà và thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước 28 triệu đồng, giảm 82,61%.


Công Tâm