Quảng Ngãi: Điều chỉnh giảm 785 tỷ nguồn thu ngân sách từ tiền sử dụng đất

18/08/2022 11:03 GMT+7
Do nhiều nguyên nhân, nên khả năng thu ngân sách từ tiền sử dụng đất năm 2022 của tỉnh, không thể đạt như kế hoạch. Vì vậy cấp thẩm quyền Quảng Ngãi, đã đồng ý điều chỉnh giảm thu ngân sách 785 tỷ đồng từ nguồn thu này.

Sáng 18/8, đại diện chính quyền Quảng Ngãi xác nhận với PV Etime, vào hôm qua, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo và có chỉ đạo một số nội dung liên quan đến điều hành tài chính - ngân sách năm 2022, của địa phương.

Quảng Ngãi: Điều chỉnh giảm 785 tỷ nguồn thu ngân sách từ tiền sử dụng đất  - Ảnh 1.

Do nhiều nguyên nhân, nên khả năng thu ngân sách từ tiền sử dụng đất năm 2022 của tỉnh, không thể đạt như kế hoạch đã đưa ra trước đó. Ảnh: Công Hoàng.

Tại cuộc họp này, theo Sở Tài chính tỉnh cho biết, tính đến cuối tháng 7/2022, nguồn thu từ sắp xếp và xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước được trên 5,7 tỷ đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất (SĐD) trên 787 tỷ đồng; nguồn thu xổ số kiến thiết đạt trên 52 tỷ đồng.

Dự kiến đến cuối năm nay 2022, nguồn thu từ sắp xếp lại và xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước ước đạt 200 tỷ đồng; thu tiền SDĐ trên 2.522 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách tỉnh quản lý 1.650 tỷ đồng); thu xổ số kiến thiết đạt 95 tỷ đồng.

Thực tế trên cho thấy, khả năng tiền thu ngân sách từ nguồn SDĐ năm 2022 của Qảng Ngãi, không thể đạt như kế hoạch đã đưa ra trước đó.

Vì vậy tại cuộc họp, các thành viên tham gia đã đưa ra 2 phương án điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 từ nguồn thu tiền SDĐ (phần vốn ngân sách tỉnh quản lý) theo 2 phương án.

Cụ thể nếu nguồn thu năm 2022 (từ tiền SDĐ) của tỉnh  đạt 1.650 tỷ đồng, kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn thu tiền SDĐ dự kiến điều chỉnh giảm 715,5 tỷ đồng; nếu đạt 1.300 tỷ đồng, kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn thu tiền SDĐ dự kiến điều chỉnh giảm trên 1.065 tỷ đồng.

Trên cơ sở xem xét cụ thể tình hình; báo cáo từ cấp ngành và cơ quan trực thuộc, người đứng đầu chính quyền Quảng Ngãi nhìn nhận, khả năng thu ngân sách từ nguồn tiền SDĐ năm 2022 không thể đạt như kế hoạch.

Vì vậy cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, giảm thiểu sự ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân, bố trí vốn cho các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn thu SDĐ.

Quảng Ngãi: Điều chỉnh giảm 785 tỷ nguồn thu ngân sách từ tiền sử dụng đất  - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh. Ảnh: Công Hoàng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, đã thống nhất giảm 785 tỷ đồng, trong đó trước mắt giảm 477 tỷ đồng; sau khi Sở KH&ĐT tổng hợp, rà soát và tham mưu, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh (kỳ họp HĐND tỉnh trong tháng 9/2022) để giảm đủ 785 tỷ đồng.

Sở KH&ĐT chịu trách nhiệm thông báo cho các chủ đầu tư, về kế hoạch giảm vốn đầu tư đã bố trí trong năm 2022 từ nguồn thu SDĐ.

Đối với các dự án đầu tư hỗ trợ có mục tiêu, từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện từ nguồn SDĐ, cắt giảm 100% và sẽ xem xét bù vào năm 2023.

Quảng Ngãi: Điều chỉnh giảm 785 tỷ nguồn thu ngân sách từ tiền sử dụng đất  - Ảnh 5.

Nguồn thu từ sắp xếp lại và xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước ước đạt 200 tỷ đồng vào cuối năm nay 2022. Ảnh: Công Hoàng.

Đối với dự toán chi năm 2023 phải tính đúng, đủ, trong đó người đứng đầu cính quyền Quảng Ngãi lưu ý các cấp ngành, cần quan tâm đến lĩnh vực dịch vụ công ích, môi trường đô thị; tăng chi cho một số nhiệm vụ cấp bách phát sinh...

Được biết năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi đã đưa ra kế hoạch dự kiến thu tiền SDĐ trên địa bàn tỉnh là 3.318 tỷ đồng. Trong đó thu từ dự án đấu giá quyền sử dụng đất do cấp tỉnh quản lý 2.525 tỷ đồng, dự án bất động sản đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước 575 tỷ đồng và từ dự án đấu giá quyền sử dụng đất do UBND cấp huyện quản lý 217 tỷ đồng.

Nhìn nhận về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho rằng, kế hoạch thu tiền sử dụng đất đưa ra (nêu trên) là khá cao, vì vậy các sở ngành và địa phương cần phải có quyết tâm ngay từ đầu với tinh thần trách nhiệm cao, mới đảm bảo cân đối thu chi năm 2022 đã đề ra.

Công Hoàng