Khánh Hòa: Phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư với tổng kinh phí trên 2,7 tỷ đồng

13/02/2023 15:47 GMT+7
Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 của tỉnh Khánh Hòa thực hiện 8 hoạt động trọng tâm, với tổng kinh phí trên 2,7 tỷ đồng

Ngày 13/2, nguồn tin từ UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023.

Theo đó, chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 thực hiện 8 hoạt động trọng tâm, gồm: Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; xây dựng hình ảnh, tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư; hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư; xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư; xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư; đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư; hợp tác về xúc tiến đầu tư. 

Khánh Hòa: Phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư với tổng kinh phí trên 2,7 tỷ đồng - Ảnh 1.

Tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt kinh phí xuất tiến đầu tư

Tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 2,7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh. UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai hiệu quả Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023.


Công Tâm
Cùng chuyên mục