Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM): Chốt ngày tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền 6%

09/11/2022 07:43 GMT+7
Trong ĐHĐCĐ thường niên 2022 hồi đầu năm, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng cho biết tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2022 sẽ là 25%. Như vậy, sau lần tạm ứng đợt 1 này, Công ty còn ít nhất 1 lần trả cổ tức cho cổ đông nữa với tỷ lệ còn lại 19%.

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (HoSE: LBM) vừa thông báo sẽ bắt đầu thực hiện triển khai phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 6% (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 600 đồng).

Ngày đăng ký cuối cùng sẽ là ngày 16/11, ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ vào ngày 15/11. Công ty dự kiến ngày thực hiện tạm ứng vào ngày 30/11/2022. Nguồn vốn sẽ lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

Trong ĐHĐCĐ thường niên 2022 hồi đầu năm, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng cho biết tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2022 sẽ là 25%. Như vậy, sau lần tạm ứng đợt 1 này, Công ty còn ít nhất 1 lần trả cổ tức cho cổ đông nữa với tỷ lệ còn lại 19%.

LBM đã "cán đích" kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau 9 tháng đầu năm

Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng: Chốt ngày tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền 6% - Ảnh 1.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý III 2022 của LBM

Về tình hình kinh doanh quý III/2022, LBM ghi nhận doanh thu thuần tăng 47% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 301 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 74 tỷ đồng (tăng 51%). Lợi nhuận trước thuế đạt 43,7 tỷ, Lợi nhuận sau thuế đạt 35,1 tỷ, lần lượt tăng trưởng 43,3% và 25,8%. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 24% lên 25%.

Công ty giải trình cho việc lợi nhuận sau thuế quý này tăng trưởng là do: đối với mặt hàng bê tông, sản lượng tăng 26%, doanh thu tăng tới 65% nên lợi nhuận của bê tông mang về tăng 101% so với cùng kỳ. Còn về mặt hàng gạch: sản lượng tăng 14%, doanh thu tăng 47% nên lợi nhuận của gạch cũng tăng 28%. Chính vì vậy lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính tổng hợp tăng so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, LBM ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 826,3 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 97,1 tỷ đồng. So với kế hoạch kinh doanh đã đề ra hồi đầu năm , LBM đã "cán đích" cả kế hoạch doanh thu (dự kiến 800 tỷ đồng) và kế hoạch lợi nhuận năm (dự kiến 85 tỷ đồng).

Kết thúc phiên giao dịch ngày 08/11, giá cổ phiếu LBM giảm 2,15% hiện đang ở mức 40.900 đồng/ cổ phiếu.


Phương Thảo