Kiến nghị giảm phí đăng kiểm đối với xe cơ giới

06/07/2022 14:37 GMT+7
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa báo cáo Bộ GTVT giải pháp tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp trong lĩnh vực giao thông vận tải hậu dịch Covid-19.

Phí nộp ngân sách Nhà nước dự kiến giảm khoảng 1.200 tỷ đồng

Tính từ đầu năm 2020 đến nay, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã phối hợp cùng Tổng cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu và đề xuất phương án giảm phí sử dụng đường bộ cho đối tượng là các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh vận tải.

Về việc giảm mức thu phí sử dụng đường bộ. Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, tổng số phí sử dụng đường bộ giảm cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh vận tải từ tháng 8/2020 đến hết 30/6/2022 dự kiến khoảng 1.200 tỷ đồng.

"Tổng số lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm dự kiến giảm trong 6 tháng đầu năm 2022 khoảng 85 tỷ đồng", Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết.

Kiến nghị giảm phí đăng kiểm đối với xe cơ giới - Ảnh 1.

Cục Đăng kiểm Việt Nam không kiến nghị về điều chỉnh mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm đối với xe cơ giới.. Ảnh: Cục ĐK

Để tiếp tục tháo gỡ cho các doanh nghiệp vận tải hậu Covid-19, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có những đánh giá tác động nếu tiếp tục các chính sách giảm phí, lệ phí để có những đề xuất phù hợp về chính sách.

Về phí sử dụng đường bộ, đầu tháng 6/2020 khi Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đề xuất phương án giảm phí sử dụng đường bộ (SDĐB) để Bộ GTVT trình Bộ Tài chính, số lượng phương tiện kinh doanh vận tải trên cả nước tại thời điểm đó đạt 805.313 phương tiện.

Với phương án giảm mức phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách 30% và giảm mức phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hàng hóa 10% trong 6 tháng, số thu ngân sách nhà nước sẽ giảm trên 300 tỷ đồng.

Khi Bộ Tài chính ban hành các thông tư về giảm phí SDĐB áp dụng từ 10/8/2020 đến 30/6/2022, tổng số phí nộp ngân sách Nhà nước dự kiến giảm khoảng 1.200 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau thời điểm 30/6/2022, hiện không có Thông tư nào điều chỉnh nên mức thu phí sử dụng đường bộ sẽ áp dụng theo đúng quy định tại Thông tư số 70/2021/TT-BTC.

Tính đến ngày 27/6/2022, theo thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, số lượng phương tiện kinh doanh vận tải trên cả nước đạt 913.118 phương tiện.

Nếu tiếp tục kéo dài phương án giảm phí sử dụng đường bộ như giai đoạn vừa qua cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh vận tải thêm 6 tháng cuối năm 2022, số phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp sẽ lên khoảng 400 tỷ đồng và số thu cho sử dụng đường bộ về phí sử dụng đường bộ cũng bị giảm đi tương ứng với số hỗ trợ.

Kiến nghị về điều chỉnh mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm 

Về lệ phí cấp giấy chứng nhận (GCN) đăng kiểm đối với xe cơ giới, trên cơ sở đề xuất của Cục Đăng kiểm Việt Nam và của Bộ GTVT, ngày 16/6/2022 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 36/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 199/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

Theo đó, mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với xe ô tô sẽ giảm từ 50.000 đồng/giấy xuống còn 40.000 đồng/giấy. Riêng đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi, mức thu lệ phí giảm từ 100.000 đồng/giấy xuống còn 90.000 đồng/giấy.

Với mức điều chỉnh như vậy, số nộp ngân sách Nhà nước mỗi năm sẽ giảm khoảng 34 tỷ đồng. Vì vậy, Cục Đăng kiểm Việt Nam không kiến nghị về điều chỉnh mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm đối với xe cơ giới.

Trên cơ sở đánh giá những tác động trên, để nhằm hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đang gặp khó khăn vì giá nhiên liệu tăng cao nhưng vẫn phải đảm bảo cân đối số thu cho ngân sách nhà nước, Cục Đăng kiểm Việt Nam báo cáo Bộ GTVT đề xuất với Bộ Tài chính xem xét, kéo dài phương án giảm phí sử dụng đường bộ như giai đoạn từ ngày 10/8/2020 đến 30/6/2022 thêm 3 tháng, tương ứng với số tiền hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh vận tải dự kiến khoảng 200 tỷ đồng.


Thế Anh