Kinh Bắc (KBC) bị xử phạt hành chính vì không công bố thông tin

29/08/2023 11:32 GMT+7
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC).

KBC đã không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tài liệu bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020.

Bên cạnh đó, Tổng Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX các tài liệu bao gồm Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã được soát xét, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2021.

Theo đó, Kinh Bắc bị phạt 85 triệu đồng do có hành vi vi phạm không công bố đối với thông tin theo quy định pháp luật.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét mới công bố, doanh thu thuần Kinh Bắc đạt 4.550 tỷ đồng, tăng 6,5%. Giá vốn cũng vì vậy điều chỉnh tăng 122 tỷ lên 1.352 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp tăng từ 1.230 tỷ lên hơn 1.352 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 9,9% so với trước soát xét.

Được biết doanh thu tăng là do chủ yếu từ điều chỉnh tăng doanh thu cho thuê đất và cơ sở hạ tầng.

Trong báo cáo sau soát xét, chi phí tài chính và chi phí bán hàng gần như không có gì thay đổi nhưng điểm sáng là chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh tới 27,4%, từ hơn 404,3 tỷ xuống còn hơn 293,6 tỷ đồng.

Cuối cùng, Kinh Bắc ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế đạt 2.605 tỷ và 2.068 tỷ đồng; lần lượt tăng 11,3% và 14,7% so với trước soát xét.

Theo giải trình, lãnh đạo công ty Kinh Bắc cho biết: nguyên nhân lợi nhuận tăng thêm do điều chỉnh tăng doanh thu và điều chỉnh giảm chi phí quản lý trong kỳ.

Năm 2023, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 4.000 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, trong 6 tháng đầu năm, Kinh Bắc đã thực hiện 50,5% kế hoạch doanh thu và 51,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Kinh Bắc đạt 33.764 tỷ đồng, giảm khoảng 1.142 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Nợ phải trả doanh nghiệp giảm 3.341 tỷ đồng, còn 13.720 tỷ đồng.


O.L
Cùng chuyên mục