Kinh doanh dưới giá vốn, Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT) lỗ gần 3,7 tỷ đồng trong quý 4/2022

26/01/2023 17:27 GMT+7
Trong quý 4/2022, Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT) báo lỗ gần 3,7 tỷ đồng trong quý 4/2022.

Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (HoSE: TCT) vừa công bố BCTC riêng quý 4/2022 với doanh thu thuần đạt gần 4,6 tỷ đồng, tăng gần 10 lần so với cùng kỳ năm 2021, tuy nhiên, giá vốn bán hàng tăng cao hơn doanh thu với 9,7 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp âm 5,1 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 11,3% lên hơn 6 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 28 lần lên 5,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 89% xuống 108 triệu đồng.

Kết quả, TCT báo lỗ gần 3,7 tỷ đồng trong quý 4/2022, cùng kỳ lỗ gần 5 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2022, Cáp treo Núi Bà Tây Ninh ghi nhận doanh thu thuần 63,7 tỷ đồng, tăng 77,5%; lợi nhuận sau thuế đạt 29 tỷ đồng, tăng 17,6 lần so với năm 2021.

Kinh doanh dưới giá vốn, Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT) lỗ gần 3,7 tỷ đồng trong quý 4/2022 - Ảnh 1.

Báo cáo tài chính của TCT

Tổng tài sản của TCT tính tới 31/12/2022 đạt 342,3 tỷ đồng, tăng 11,3% so với đầu năm; trong đó phần lớn là tài sản ngắn hạn với 328 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền giảm 95,5%; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 173% lên 25,4 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 6,4 lần lên 5,6 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tăng 2 lần lên 23,7 tỷ đồng; thuế và các khoản phải nộp tăng 16 lần lên 5,8 tỷ đồng; phải trả người lao động tăng 3,5 lần lên 2,9 tỷ đồng.

Trên thị trường, đóng của phiên giao dịch ngày 19/1, cổ phiếu TCT đứng ở mức 35.500 đồng/cp .


A.Vũ
Cùng chuyên mục