“Đón sóng du lịch”, Quỹ AFC mua thêm 1.100 cổ phiếu Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT)

16/05/2022 06:46 GMT+7
Sau giao dịch, quỹ ngoại này nắm giữ 767.500 cổ phiếu Núi Bà Tây Ninh (TCT) với tỷ lệ 6%.

AFC VF Limited đã nâng sở hữu tại Cáp treo núi Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (HoSE: TCT) từ 12/5 sau khi mua 1.100 cổ phiếu. Sau giao dịch, quỹ ngoại này nắm giữ 767.500 đơn vị TCT (tỷ lệ 6%).

Mới đây, Cáp treo Núi Bà Tây Ninh cũng thông báo ngày 19/5 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết). Thời gian họp ĐHĐCĐ sẽ diễn ra vào ngày 22/6.

Xét về tình hình kinh doanh, trong quý I/2022, doanh thu thuần của Cáp treo Núi Bà Tây Ninh đạt 37,3 tỷ đồng tăng 23,1% so vơi cùng kỳ năm 2021. Giá vốn bán hàng giảm từ 17,3 tỷ đồng xuống 12,1 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp tăng vọt 93,8% lên 25,2 tỷ đồng.

Quỹ AFC mua thêm 1.100 cổ phiếu Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT) - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính TCT.

Chi phí bán hàng đạt 137,1 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 863,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 8% và gần 2%.

Kết thúc quý I/2022, Cáp treo Núi Bà Tây Ninh báo lãi 23,7 tỷ đồng, tăng 71,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính đến ngày 31/3/2022, tổng tài sản của Cáp treo Núi Bà Tây Ninh đạt 342,7 tỷ đồng tăng 11,4% so với đầu năm, trong đó tài sản ngắn hạn tăng 12,9% lên 326,3 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 10,9% lên 966,2 triệu đồng. Nợ phải trả tăng gấp 2 lần lên 22,9 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả người bán ngắn hạn chiếm 52%.

 CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh có hoạt động chính là vận chuyển du khách, hàng hóa từ chân núi lên chùa Bà bằng cáp treo và ngược lại. CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh nổi bật với chính sách cổ tức tiền mặt được duy trì hàng năm.

Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần vừa qua (13/5), cổ phiếu TCT đứng ở mức 36.900 đồng/cổ phiếu, giảm 0,27% - mức giảm khá nhẹ khi toàn thị trường tắm máu.


An Vũ
Cùng chuyên mục