KQKD quý I/2024: FPT báo lãi hơn 2.500 tỷ đồng nhờ tăng trưởng của Khối công nghệ

24/04/2024 07:49 GMT+7
Cập nhật kết quả kinh doanh quý I, FPT báo lãi trước thuế 2.533,6 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 2.160,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,5% và 19,3% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty cổ phần FPT (HoSE: FPT) đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 14.093 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 20,6% lên 8.582 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 457,1 tỷ đồng, giảm 32,4% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính giảm 32,7% còn 334 tỷ đồng. Trong đó chi phí lãi vay ở mức 137,8 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 24,1% lên 1.368,9 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 14,5% lên 1.823,5 tỷ đồng.

KQKD quý I/2024: FPT báo lãi hơn 2.500 tỷ đồng nhờ tăng trưởng của Khối công nghệ- Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024 của FPT.

Kết thúc quý I, lợi nhuận trước thuế của FPT đạt 2.533,6 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 2.160,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,5% và 19,3% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình về kết quả kinh doanh trên, FPT cho biết, kết quả đạt được chủ yếu do tăng trưởng của Khối công nghệ. Cụ thể, doanh thu Khối Công nghệ đạt 8,472 tỷ đồng, tăng 23,8% và lãi trước thuế đạt 1,155 tỷ đồng, tăng 27,5%, chiếm tỷ trọng lần lượt là 60% và 46% doanh thu và lãi trước thuế của Tập đoàn.

Trong đó, Dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài đem về doanh thu 6.999 tỷ đồng, tăng 28,8% và lãi trước thuế đạt 1.115 tỷ đồng, tăng 25,5%, thúc đẩy bởi đà tăng đến từ thị trường Nhật Bản và Châu Á – Thái Bình Dương.

KQKD quý I/2024: FPT báo lãi hơn 2.500 tỷ đồng nhờ tăng trưởng của Khối công nghệ- Ảnh 2.

Trích Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của FPT.

Năm 2024, FPT đặt mục tiêu doanh thu 61.850 tỷ đồng, lãi trước thuế 10.875 tỷ đồng, đều tăng 18% so với thực hiện 2023. Kết thúc quý I/2024, FPT đã thực hiện được 23% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận được ĐHĐCĐ thông qua.

Tại ngày 31/3/2024, FPT ghi nhận tổng tài sản 62.024 tỷ đồng, tăng 2,8% so với đầu kỳ (60.282 tỷ đồng). Trong đó, trữ tiền là 24.571 tỷ đồng, đi ngang so với đầu năm đạt 24.383 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 3,9% lên 10.054 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng tăng lên 1.856 tỷ đồng.

Tính đến hết quý I, tổng nợ phải trả của FPT ở mức 30.297 tỷ đồng giảm nhẹ so với đầu năm. Dư nợ tài chính ở mức 16.512 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm là 14.045 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần FPT được biết là công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam với quy mô nhân sự hơn 48.000 người. FPT là một tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề với 8 công ty con trực tiếp và 2 công ty liên kết. Những lĩnh vực kinh doanh nổi bật của FPT có thể kể đến là dịch vụ phát triển phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin, tích hợp hệ thống và dịch vụ đào tạo...

H.P
Cùng chuyên mục