KQKD quý I/2024: Cao su Phước Hòa (PHR) báo lãi hơn 90 tỷ đồng, giảm 68%

23/04/2024 14:44 GMT+7
Cập nhật kết quả kinh doanh quý I/2024, Cao su Phước Hòa ghi nhận lãi trước thuế 90,3 tỷ đồng, lãi sau thuế 78,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 68% và 66% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR) đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 323,4 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm 10% còn 250,9 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này giảm 25% còn 29,5 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 14% còn 4,4 tỷ đồng, trong đó có 4 tỷ đồng là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng đi ngang, ở mức 8,3 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ từ 20,3 tỷ đồng lên 20,6 tỷ đồng.

Kết quả, Cao su Phước Hòa báo lãi trước thuế 90,3 tỷ đồng, lãi sau thuế 78,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 68% và 66% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình biến động kinh doanh quý I/2024, Cao su Phước hòa cho biết, nguyên nhân chủ yếu do trong quý I/2023, công ty ghi nhận 200 tỷ đồng từ khoản tiền thu do đền bù, hỗ trợ thiệt hại do thực hiện dự án Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III khi bàn giao đất để thực hiện dự án. Trong khi đó, quý I năm nay, Cao su Phước Hòa không có khoản tiền đền bù này.

KQKD quý I/2024: Cao su Phước Hòa (PHR) báo lãi hơn 90 tỷ đồng, giảm 68%- Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh quý I/2024 của Cao su Phước Hòa.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Cao su Phước Hòa ở mức 5.989,7 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Trữ tiền ghi nhận 2.130,7 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Hàng tồn kho giảm 17% còn 270,4 tỷ đồng.

Hết quý I/2024, tổng nợ phải trả của Cao su Phước Hòa là 2.089,9 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm và chiếm 35% tổng nguồn vốn. Trong đó, dư nợ tài chính ở mức 323,8 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm.

Theo Nghị quyết HĐQT phiên họp lần 1/2024, Cao su Phước Hòa đã đặt ra những mục tiêu cụ thể cho năm 2024 với sản lượng cao su khai thác mục tiêu đạt 12.400 tấn, tăng 3,7% so với năm 2023, năng suất 1,41 tấn/ha.

Sản lượng cao su chế biến mục tiêu đạt 22.400 tấn mủ quy khô, tăng 21% so với năm trước; Sản lượng cao su tiêu thụ đạt 33.100 tấn mủ quy khô, tăng 7,7%; Giá bán bình quân đạt 36,41 triệu đồng/tấn, tăng 6,5%.

Theo đó, về chỉ tiêu kinh doanh năm 2024, Cao su Phước Hòa đặt kế hoạch tổng doanh thu công ty mẹ: 1.455,05 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2023 và lợi nhuận trước thuế: 277,1 tỷ đồng, giảm 48%.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục