Lâm Đồng sản xuất hơn 500.000 lít rượu năm 2020, tăng gần 350% so với cùng kỳ

01/03/2021 09:45 GMT+7
Năm 2020, toàn tỉnh Lâm Đồng đã có hơn 535.000 lít rượu thủ công được sản xuất, tăng 347% so với năm 2019.

Theo thống kê của Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, đến hết năm 2020, toàn tỉnh chưa có đơn vị nào sản xuất rượu thủ công để bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại. Hiện nay, Phòng Kinh tế thành phố và Phòng Kinh tế Hạ tầng các huyện đã cấp 44 giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh cho 44 đơn vị. Trong đó, năm 2020 đã cấp 26 giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh cho 26 đơn vị.

Trong năm 2020, toàn tỉnh Lâm Đồng đã sản xuất 535.119 lít rượu thủ công, tăng 347% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, tiêu thụ hết hơn 517.000 lít rượu, chiếm 96,7%sản lượng sản xuất, tăng 364,1% có với cùng kỳ.

Tiết lộ khủng: Lâm Đồng sản xuất hơn 500.000 lít rượu thủ công năm 2020, tăng gần 350% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Trong năm 2020, toàn tỉnh Lâm Đồng đã sản xuất 535.119 lít rượu thủ công, tăng 347% so với cùng kỳ năm 2019.

Cũng theo Sở Công thương, sở dĩ việc sản lượng sản xuất và tiêu thụ rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh năm 2020 tăng cao so với năm 2019 là do một số địa phương đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn và cấp phép sản xuất rượu thủ công trên địa bàn. 

Hiện nay, các hộ gia đình, cá thể sản xuất rượu không nhằm mục đích kinh doanh đã bước đầu thực hiện kê khai sản xuất rượu thủ công theo quy định của Bộ Công thương. Tuy nhiên, việc kê khai này chưa đầy đủ và nghiêm túc tại một số huyện như Cát Tiên, Đam Rông, Bảo Lâm và TP.Đà Lạt.

Tiết lộ khủng: Lâm Đồng sản xuất hơn 500.000 lít rượu thủ công năm 2020, tăng gần 350% so với cùng kỳ - Ảnh 2.

Cũng trong năm 2020, Lâm Đồng đã sản xuất 2,1 triệu lít rượu công nghiệp.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh đã có 8 đơn vị được cấp phép sản xuất rượu công nghiệp. Trong đó, có 1 đơn vị được Bộ Công thương cấp giấy phép sản xuất với công suất 4,5 triệu lít và Sở Công thương cấp phép 7 đơn vị sản xuất dưới 3 triệu lít/năm.

Tuy nhiên, do dịch Covid-19 và Nghị định 100 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt nên sản lượng sản xuất và tiêu thụ rượu công nghiệp trong năm 2020 đều giảm so với năm 2019. Cụ thể, tổng sản lượng sản xuất rượu công nghiệp năm 2020 là hơn 2,1 triệu lít, chỉ bằng gần 61% so với năm 2019. 


Phong Lâm