Làm lại thẻ Căn cước công dân do sai thông tin, có phải đóng phí?

03/06/2021 09:30 GMT+7
Nếu có sai sót thông tin trên thẻ căn cước công dân thì người dân phải làm thủ tục đổi lại thẻ. Vậy khi đổi thẻ, công dân có phải đóng phí?

Trường hợp phải đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Điểm d Khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước công dân 2014 quy định về các trường hợp đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như sau:

đ) Có sai sót về thông tin trên thẻ căn cước công dân;

Điều 16 Thông tư số 07/2016/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân quy định về phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân như sau:

Khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân chưa đi vào vận hành hoặc chưa thu thập đầy đủ thông tin về công dân thì thực hiện phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân như sau:

1. Cơ quan quản lý căn cước công dân công an cấp huyện và đơn vị hành chính tương đương tiếp nhận hồ sơ giải quyết các trường hợp cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho công dân có nơi đăng ký thường trú tại địa phương đó.

Làm lại thẻ Căn cước công dân do sai thông tin, có phải đóng phí? - Ảnh 1.

Nếu sai sót này là lỗi của cơ quan quản lý căn cước công dân thì công dân không phải nộp lệ phí.

2. Cơ quan quản lý căn cước công dân công an cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho công dân có nơi đăng ký thường trú trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đó; các trường hợp đổi thẻ căn cước công dân theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 23 Luật căn cước công dân và cấp lại thẻ căn cước công dân đối với công dân có nơi đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

3. Cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ đổi thẻ căn cước công dân khi công dân có yêu cầu và các trường hợp đặc biệt khác do thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an quyết định.

Trường hợp phải đóng phí khi cấp, đổi lại thẻ Căn cước công dân

Điểm c Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 59/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân quy định các trường hợp miễn, không phải nộp lệ phí như sau:

2. Các trường hợp không phải nộp lệ phí

c) Đổi thẻ căn cước công dân khi có sai sót về thông tin trên thẻ căn cước công dân do lỗi của cơ quan quản lý căn cước công dân.

Như vậy, trường hợp có sai sót thông tin trên thẻ căn cước công dân thì người dân làm thủ tục đổi lại thẻ. Nếu sai sót này là lỗi của cơ quan quản lý căn cước công dân thì công dân không phải nộp lệ phí. Trường hợp lỗi sai thuộc về người dân thì phải đóng chi phí để đổi thẻ.

 Thủ tục đổi thẻ Căn cước công dân ghi thông tin sai

Thủ tục đổi thẻ căn cước công dân hiện nay được quy định tại Thông tư 07/2016/TT-BCA (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 40/2019/TT-BCA) như sau:

Bước 1: Điền vào Tờ khai Căn cước công dân

Trường hợp công dân kê khai thông tin theo mẫu Tờ khai Căn cước công dân trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến thì lựa chọn ngày, tháng, năm làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân và gửi Tờ khai đến cơ quan quản lý căn cước công dân nơi công dân đăng ký thường trú trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến.

Đối với địa phương tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh thì sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ về cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền.

Bước 2: Xuất trình Sổ hộ khẩu

Điểm b khoản 1 Điều 12 Thông tư 07/2016/TT-BCA quy định:

Trường hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân chưa đi vào vận hành thì yêu cầu công dân xuất trình Sổ hộ khẩu.

Hiện nay, Cơ sở dữ liệu này vẫn chưa đi vào vận hành nên công dân vẫn cần xuất trình Sổ hộ khẩu.

Theo dự kiến của Chính phủ, tháng 7/2021 mới đưa vào sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bước 3: Giải quyết đổi thẻ Căn cước công dân

- Cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân chụp ảnh, thu thập vân tay của người đến làm thủ tục;

- Nộp lại thẻ Căn cước công dân;

- Công dân nộp lệ phí đổi thẻ Căn cước công dân theo quy định (nếu thuộc trường hợp phải nộp).

Bước 4: Cán bộ cơ quan quản lý Căn cước công dân cấp giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân cho người đến làm thủ tục.

Bước 5: Nhận kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ hoặc trả qua đường bưu điện.


PV