Lạng Sơn: Kết nối, hợp tác xây dựng vùng nguyên liệu nông sản

04/12/2020 12:27 GMT+7
Vừa qua, Công ty Redsun và tỉnh Lạng Sơn đã ký kết về hỗ trợ, hợp tác xây dựng vùng nguyên liệu sản phẩm nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn qua đó góp phần phát triển nền nông nghiệp của tỉnh theo hướng bền vững.

Theo báo cáo của Sở NNPTNT, Lạng Sơn là địa phương có nhiều lợi thế về khí hậu, đất đai với sự đa dạng các sản phẩm đặc trưng vùng miền núi. Đến nay tỉnh đã xây dựng và phát triển các chuỗi nông sản đặc sản chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên thị trường, đồng thời, tỉnh cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham gia kết nối, giao thương, xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp của địa phương. 

Tuy nhiên, chuỗi liên kết sản xuất với tiêu thụ, mô hình nông nghiệp cao, nông nghiệp an toàn của tỉnh phát triển chưa mạnh, việc xây dựng và phát triển thương hiệu giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của tỉnh còn hạn chế. 

Lạng Sơn: Kết nối, hợp tác xây dựng vùng nguyên liệu nông sản  - Ảnh 1.

Bắc Sơn là vùng trồng quýt nổi tiếng của Lạng Sơn hằng năm mang lại thu nhập góp phần nâng cao đời sống người dân.

Tại hội thảo, đại diện Công ty Redsun đã thông tin khái quát về mạng lưới hệ thống, năng lực cạnh tranh, mục tiêu chiến lược của Công ty; đồng thời mong muốn, với những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, trong đó có những đặc sản như vịt, cải thảo, ớt..., tỉnh sẽ trở thành vùng cung cấp nguyên liệu chiến lược cho chuỗi nhà hàng của Công ty và phục vụ nhu cầu xuất khẩu. Các huyện, thành phố, các Hợp tác xã của tỉnh cũng đã giới thiệu về đặc sản của từng địa phương cũng như khả năng cung ứng của các sản phẩm để hướng tới xây dựng vùng nguyên liệu nông sản.

Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao việc Công ty Redsun lựa chọn tỉnh thành vùng cung cấp nguyên liệu cho chuỗi nhà hàng của Công ty và phục vụ xuất khẩu. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty Redsun cần có danh mục về hàng hóa, sản phẩm phục vụ việc xây dựng vùng nguyên liệu nông sản từ đó, có kế hoạch triển khai cụ thể. 

Lạng Sơn: Kết nối, hợp tác xây dựng vùng nguyên liệu nông sản  - Ảnh 2.

Đại diện lãnh đạo Sở NNPTNT Lạng Sơn ký kết với đại diện công ty Redsun về hỗ trợ, hợp tác xây dựng vùng nguyên liệu sản phẩm nông nghiệp.

Các huyện, thành phố làm đầu mối ký hợp đồng với Công ty, đồng thời, trong quá trình triển khai, cần có sự hướng dẫn sản xuất các sản phẩm theo hợp đồng đã ký, đảm bảo tuân thủ các quy trình kỹ thuật; gắn với việc thực hiện chương trình OCOP, xây dựng các chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp và gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Cùng với đó mong muốn Công ty tiếp tục nghiên cứu thêm một số sản phẩm nông nghiệp khác của Lạng Sơn có thể đáp ứng được nhu cầu của công ty, từ đó góp phần phát triển nền nông nghiệp của tỉnh theo hướng bền vững.

PV