Lạng Sơn: Kiểm soát chặt thực phẩm đông lạnh nhập khẩu từ các nước đang có dịch Covid-19

01/12/2020 10:49 GMT+7
UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp, kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu qua các cửa khẩu của Lạng Sơn từ các nước đang có dịch Covid- 19, đặc biệt là các sản phẩm thực phẩm đông lạnh nhập khẩu.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan tại cửa khẩu thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch Covid-19.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan tiến hành lấy mẫu trên bao bì để xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý. Đồng thời, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền cho các doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19.

Lạng Sơn: Kiểm soát chặt thực phẩm đông lạnh nhập khẩu từ các nước đang có dịch covid-19 - Ảnh 1.

Tỉnh Lạng Sơn yêu cầu cơ quan chức năng kiểm soát tốt các mặt hàng đông lạnh nhập khẩu từ các nước đang có dịch Covid-19 nhập khẩu qua các cửa khẩu.

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu Sở NNPTNT, Sở Công Thương, Cục quản lý thị trường tăng cường kiểm tra giám sát các cơ sở kinh doanh các thực phẩm nhập khẩu qua các cửa khẩu từ các nước đang có dịch Covid-19, nhất là đối với những sản phẩm thực phẩm đông lạnh để đảm bảo công tác phòng chống dịch có hiệu quả, an toàn.


PV