Lạng Sơn tôn vinh 25 doanh nghiệp và 15 doanh nhân tiêu biểu năm 2020

30/09/2020 18:07 GMT+7
Dựa trên tiêu chí, nguyên tắc, điều kiện…, các thành viên Hội đồng đã lựa chọn 25 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức tín dụng và 15 doanh nhân tiêu biểu để tôn vinh tại lễ tôn vinh “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ ba năm 2020 nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Ngày 28/9, ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lễ tôn vinh, Chủ tịch Hội đồng xét tôn vinh tỉnh đã chủ trì cuộc họp các thành viên Ban Tổ chức và Hội đồng xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ ba năm 2020. 

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, sở đã tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thành các công việc như: phê duyệt Kế hoạch tổng thể số 55/KH-UBND ngày 31/3/2020 về phê duyệt kế hoạch tổ chức lễ tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ ba năm 2020; quyết định thành lập Ban Tổ chức; Hội đồng xét; quy chế xét tôn vinh; phân công nhiệm vụ và tổng hợp thẩm định hồ sơ. 

Các nội dung công việc cụ thể chuẩn bị cho buổi lễ như: xây dựng kịch bản chi tiết chương trình, lễ tân khánh tiết, cup vinh danh… đang được các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. 

Lạng Sơn: 25 doanh nghiệp và 15 doanh nhân được tôn vinh nhân ngày Doanh nhân Việt Nam - Ảnh 1.

3 năm 1 lần, Lạng Sơn lại tổ chức tôn vinh các Doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh vì những cống hiến, đóng góp nổi bật.

Dựa trên tiêu chí, nguyên tắc, điều kiện…, các thành viên Hội đồng đã lựa chọn 25 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức tín dụng và 15 doanh nhân tiêu biểu để tôn vinh tại lễ tôn vinh “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ ba năm 2020 nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. 

Theo đó, lễ vinh danh sẽ được tổ chức sáng 13/10/2020 tại trung tâm hội nghị The Pride, phường Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn.

Thảo luận tại cuộc họp, các thành viên Ban tổ chức làm rõ các nội dung đã và đang triển khai, đồng thời đề xuất thêm một số nội dung nhằm tổ chức lễ tôn vinh bảo đảm trang trọng và có sức lan tỏa. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Xuân Huyên cơ bản nhất trí với dự kiến chương trình do Sở Nội vụ đề xuất. Đồng thời yêu cầu trên cơ sở Kế hoạch số 55 của UBND tỉnh, các sở, ngành khẩn trương hoàn thành các công việc được giao phụ trách, bảo đảm chất lượng toàn diện, hiệu quả. 

Tuấn Minh