Laptop LG Gram 2021 sẽ có thêm lựa chọn màu đen

15/05/2021 13:00 GMT+7