LDG khất cổ tức 2019 sang quý I /2021 vì dịch Covid-19

30/11/2020 10:58 GMT+7
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đầu tư LDG ( HoSE: LDG ) vừa thông qua Nghị quyết về thời gian dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.

Theo đó, LDG dự kiến lùi thời gian chi trả cổ tức năm 2019 sang quý I/2021. Tuy nhiên, thời điểm chốt danh sách cổ đông chưa được công ty này công bố.

Nguyên nhân được LDG lý giải là do dịch bệnh Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp  ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của công ty, tiến độ thu tiền không như kế hoạch và nhu cầu dòng tiền để triển khai các dự án đảm bảo đúng tiến độ cam kết, do đó LDG cần cấn đối và thu xếp nguồn tiền vào thời điểm thích hợp để chi trả cổ tức cho cổ đông.

LDG khất cổ tức 2019 sang quý I /2021 vì dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Dự án Viva Park được LDG xây dựng khi chưa được giao đất tại Đồng Nai

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý III của công ty ghi nhận doanh thu thuần gấp hơn 2 lần, đạt 732 tỷ đồng. Tuy nhiên, do giá vốn tăng cao hơn, gấp 5,5 lần khiến lợi nhuận gộp giảm 22%, còn 173 tỷ đồng. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần còn 24%, giảm mạnh so với tỷ lệ 68% cùng kỳ năm trước.

Giá vốn tăng cao cộng với chi phí bán hàng gia tăng đột biến, gấp 17,5 lần cùng kỳ (chủ yếu do chi phí dịch vụ mua ngoài) khiến lợi nhuận sau thuế giảm 93%, còn 10,2 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, LDG đạt doanh thu thuần 1.191 tỷ đồng còn lợi nhuận sau thuế đạt 12,6 tỷ đồng. Trong khi doanh thu tăng 75% thì lợi nhuận giảm 96% cùng kỳ.

Năm nay, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 2.133 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 601 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, LDG hoàn thành 56% kế hoạch doanh thu và 2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trước đó, hồi cuối tháng 9, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã công khai thông tin danh sách các doanh nghiệp nợ thuế chây ỳ trên địa bàn kỳ 9/2020. Theo danh sách này, có 50 doanh nghiệp trong nước và 14 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó “đội sổ” vẫn là LDG Group với tổng nợ 94,95 tỷ đồng.Q.D