Lợi nhuận doanh nghiệp cao su phân hóa mạnh: Doanh nghiệp “hé lộ” lý do!

12/08/2022 12:52 GMT+7
Do ảnh hưởng từ các khoản thu tài chính từ công ty con hay hoạt động khác như thanh lý cây cao su, đền bù đất dẫn đến lợi nhuận của các doanh nghiệp cao su có sự phân hóa.

Nhóm doanh nghiệp cao su tăng trưởng mạnh trong quý II

Công ty CP Cao su Thống Nhất (TNC) trong quý II ghi nhận doanh thu thuần đạt 33,2 tỷ đồng, tăng 190% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế 44,2 tỷ đồng, tăng 180,7% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, TNC đạt 48 tỷ đồng doanh thu, tăng 82% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 47,4 tỷ đồng tăng 107%.

Năm 2022, Cao su Thống Nhất đặt mục tiêu doanh thu đạt 123 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 31,5 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã thực hiện 39% mục tiêu doanh thu và vượt hơn một nửa kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (GVR) trong quý II/2022, ghi nhận tổng doanh thu 5.573 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế đạt 1.199 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 1.068 tỷ đồng, tăng 26%; EPS được cải thiện từ 211 đồng lên 267 đồng.

Vì đâu lợi nhuận doanh nghiệp cao su có sự phân hóa mạnh trong quý II? - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng từ các khoản thu tài chính từ công ty con hay hoạt động khác như thanh lý cây cao su, đền bù đất dẫn đến lợi nhuận của các doanh nghiệp cao su có sự phân hóa. Ảnh VnEconomy

Công ty CP Cao su Đồng Phú (DPR), trong kỳ công ty đã thu về gần 296 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 32% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 73,3 tỷ đồng, tăng gần 121%. Đây cũng là mức lãi cao nhất của quý II hàng năm công ty đạt được trong vòng 5 năm qua.

Tính chung 6 tháng đầu năm, Cao su Đồng Phú ghi nhận doanh thu tăng trưởng 17%, đạt mức gần 500 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng đạt mức 119,6 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2021.

Công ty TCP Cao su Tân Biên (RTB), trong quý II ghi nhận doanh thu thuần tăng 39% so cùng kỳ, lên hơn 277 tỷ đồng. Kết thúc quý 2/2022, RTB báo lãi sau thuế đạt 101.5 tỷ đồng, tăng 3%. Lãi ròng đạt hơn 97 tỷ đồng, tăng nhẹ 1%.

Tính chung 6 tháng đầu năm, Công ty đem về hơn 512 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 36% so cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế tăng 41%, lên hơn 191 tỷ đồng.

Năm 2022, RTB đặt mục tiêu doanh thu 530 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 97,52 tỷ đồng, lần lượt giảm 26,8% và 31,7% so với thực hiện năm 2021. So với kế hoạch đề ra, RTB đã thực hiện được 96,6% chỉ tiêu doanh thu và vượt 196% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Doanh thu và lợi nhuận doanh nghiệp cao su lao dốc

Mặc dù nhiều doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhưng với Công ty CP Cao su Phước Hòa (PHR) trong quý II cả lợi nhuận và doanh thu đều “lao dốc”. Doanh thu thuần giảm gần 50% về còn 241,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế quý II giảm 32,6% xuống mức 54,8 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế có sự sụt giảm do lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh giảm so với cùng kỳ 19,2%, trong đó, sản lượng mủ tiêu thụ giảm dẫn đến kết doanh thu bán thành phẩm trong quý II giảm so với cùng kỳ.

Ngoài ra, lợi nhuận hoạt động khác giảm so với cùng kỳ 85,2% do trong quý II doanh nghiệp không ghi nhận tiền thu nhập từ thanh lý vườn cao su.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Phước Hoà đạt gần 607 tỷ đồng, giảm gần 20% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế tăng đột biến 108% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 353,8 tỷ đồng do doanh thu quý I khả quan và gần 300 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ nhờ được bồi thường thực hiện dự án Khu công nghiệp VSIP III.

Công ty CP cao su công nghiệp (IRC) là doanh nghiệp duy nhất tiếp tục báo lỗ sau thuế 1.136 tỷ đồng trong quý II, tăng 9,75% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân không chỉ do doanh thu giảm chỉ bằng 36% so với cùng kỳ mà quan trọng hơn là giá vốn bán hàng cao hơn cả giá bán, khiến lợi nhuận gộp về bán hàng dịch vụ âm gần 665,4 triệu đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, IRC lỗ hơn 3 tỷ đồng.

Công ty CP Cao su Đà Nẵng (DRC) báo lãi ròng giảm mạnh 21% về gần 84 tỷ đồng trong quý II, mặc dù doanh thu tăng 5% lên 1.205 tỷ đồng. Vì thế, lợi nhuận sau thuế bán niên 2022 của DRC giảm 20,34 tỷ đồng, tương đương giảm 19% so với cùng kỳ năm 2021.

Triển vọng ngành cao su nửa cuối năm 2022 vẫn rất sáng

Theo số liệu Tổng Cục Hải Quan lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cao su đạt khoảng 779.000 tấn, trị giá 1,35 tỷ USD, tăng 9,2% về lượng và tăng 12,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), trong tháng 6, sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu đạt 1,1 triệu tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2021, trong khi tiêu thụ đạt 1,2 triệu tấn, tăng 5,8% so với tháng 6/2021, tương ứng cung thiếu hụt khoảng 100.000 tấn. ANRPC dự báo nguồn cung cao su toàn cầu tiếp tục thiếu hụt so với nhu cầu trong các năm tới.

Cũng theo ANRPC, mức tiêu thụ cao su toàn cầu năm 2022 sẽ tăng 4-5% so với năm 2021 (hơn 13,8 triệu tấn). Ngoài việc nguồn cung thiếu hụt, giá dầu đi lên cũng kéo theo giá cao su tổng hợp tăng, bởi dầu thô là nguyên liệu đầu vào sản xuất cao su tổng hợp.

Vì vậy, triển vọng ngành cao su toàn cầu trong nửa cuối năm 2022 vẫn rất sáng, giá bán sẽ tiếp tục giữ ở mức cao. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cao su sẽ vẫn phải đối mặt với chi phí đầu vào tăng cao. Cùng với đó là những thách thức trong dài hạn khi tiêu thụ cao su trên thế giới đang có nhiều thay đổi với các quy định về tính hợp pháp và bền vững đối với nguồn cao su nguyên liệu đầu vào tạo sản phẩm ngày càng chặt chẽ.


An Vũ