Lợi nhuận lội ngược dòng sau kiểm toán, Tín Nghĩa (TIP) dự trình lãi năm 2023 tăng 33,6%

23/03/2023 13:10 GMT+7
Năm 2023, Tín Nghĩa (TIP) dự trình kế hoạch doanh thu 368 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 168 tỷ đồng trong năm nay, lần lượt tăng 46,4% và 33,6 % so với thực hiện năm 2022.

Công ty CP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HoSE: TIP) vừa công bố dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Tín Nghĩa dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 21/4/2023, tại TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

Tín Nghĩa (TIP) dự trình kế hoạch lãi tăng 33,6%

Năm nay, Tín Nghĩa dự trình kế hoạch doanh thu 368 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 168 tỷ đồng trong năm nay, lần lượt tăng 46,4% và 33,6 % so với thực hiện năm 2022. Trong đó, doanh thu công mẹ dự kiến 272,7 tỷ đồng, tăng 72,7% và lợi nhuận công ty mẹ đạt 164 tỷ đồng, tăng 91,7% so với thực hiện năm 2022.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty con, công ty liên kết:

- Công ty CP Tín Khải với doanh thu 47,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1,1 tỷ đồng

- Công ty CP Bất Động sản Thống Nhất doanh thu 51,2 tỷ đồng, lãi sau thuế 6,5 tỷ đồng

- Công ty CP TM &XD Phước Tân với doanh thu gần 168 tỷ đồng, lãi hơn 60 tỷ đồng

Lợi nhuận lội ngược dòng sau kiểm toán, Tín Nghĩa (TIP) dự trình lãi năm 2023 tăng 33,6% - Ảnh 1.

Tín Nghĩa dự trình kế hoạch Kinh doanh năm 2023.

Doanh nghiệp cho biết những khó khăn từ tình hình kinh tế, chính chị thế giới được dự báo sẽ tiếp tục ảnh hưởng trong năm 2023.

Các doanh nghiệp gỗ và may mặc, hai lĩnh vực đầu tư chủ yếu trong Khu công nghiệp (KCN) Tam Phước, chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Hầu như, các công ty không có đơn hàng, phải ngưng sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng đã trực tiếp làm giảm các khoản doanh thu dịch vụ của Tín Nghĩa.

Các dự án mới dù được cấp thẩm quyền tạo điều kiện thuận lợi nhưng thủ tục giải quyết hành chính còn chậm, phức tạp, có nhiều vướng mắc.

Các chế độ chính sách mới liên quan trong lĩnh vực môi trường ngày càng khắt khe, đòi hỏi Công ty phải tăng cường công tác quản lý đồng thời phải tính toán thực hiện phương án đầu tư nâng cấp trong thời gian tới.

Trong khi đó, hệ thống hạ tầng KCN qua thời gian sử dụng gần 20 năm tiếp tục cần thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa nâng cấp.

Do đó, năm 2023, doanh nghiệp định hướng sẽ tập trung giải quyết các vướng mắc về pháp lý để triển khai đầu tư, kinh doanh theo kế hoạch. Tham gia đấu thầu các dự án tiềm năng và đầu tư tài chính vào các công ty, dự án trong các lĩnh vực KCN, khu dân cư. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng lên mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ và chất lượng nhân sự.

Về công tác đầu tư xây dựng:

Đối với khu DVTM, Logistíc và Khu TĐC xã hội 25: Tín Nghĩa tiếp tục phối hợp, đôn đốc các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương cho phép chuyển đổi chức năng sang khu công nghiệp và chủ trương giao đất.

Về Khu Kios và Văn phòng thương mại: Tiếp tục thực hiện quảng bá cho thuê tầng còn lại của Văn phòng thương mại. Hoàn tất công tác đầu tư xấy dựng các cụm Kios số 03, 04, 05.

Dự án Khu nhà ở xã hội chuyển đổi từ đất dịch vụ KDC 18ha: Tiếp tục đôn đốc các thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế cơ sở, thiết kế thi công, tổng dự toán khu nhà ở xã hội. Tiếp tục triển khau thi công xây dựng các hạng mục hạ tầng còn lại, bao gồm cả việc tìm đối tác đầu tư phần diện tích đất giáo dục.

Đầu tư nâng cấp, duy tu sửa chữa hạ tầng: Thực hiện duy tu hạ tầng giao thông, định kỳ nạo vét hệ thống cống thoát nước mưa, nước thải. Bên cạnh đó, quyết định phương án, thời gian để triển khai đấu thầu, ký hợp đồng EPC cải tạo giai đoạn 1, 2, 3 và thi công giai đoạn 4 trạm xử lý nước thải (XLNT, nâng công suất xử lý lên 11.000m3 ngày đêm). Triển khai công tác lựa chọn, ký hợp đồng tư vấn thực hiện thiết kế, cung cấp thiết bị, xây lắp và chuyển giao công nghệ Trạm quan trắc nước thải tự động trạm XLNT khu công nghiệp Tam Phước.

Về công tác tài chính:

Tín Nghĩa dự kiến nghiên cứu, xem xét đầu tư vốn vào các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng KCN trong tỉnh và vùng Đông Nam Bộ còn quỹ đất và có hướng phát triển tốt. 

Công ty sẽ làm việc với Quỹ Môi trường Việt Nam tài trợ vốn cho dự án cải tạo trạm XLNT giai đoạn 1,2,3 và nâng cấp giai đoạn 3. 

Theo dõi phần vốn thực hiện theo hợp đồng hợp tác khai thác cảng Phước An.

 Lợi nhuận năm 2022 của Tín Nghĩa (TIP) lội ngược dòng sau kiểm toán 

Liên quan đến TIP, mới đây công ty đã công bố kết quả kinh doanh năm 2022 sau kiểm toán. Cụ thể, Lợi nhuận sau thuế Tín Nghĩa đạt hơn 103,5 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trước đó, trên báo cáo tự lập, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này giảm 6% so với cùng kỳ. Kết quả sau kiểm toán giúp TIP vượt 21% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm 2022.

Theo giải trình, trong năm 2022, TIP đã không góp thêm vốn khi CTCP Cà phê Olympic thực hiện tăng vốn điều lệ, do đó làm tỷ lệ sở hữu cổ phần tại đơn vị này giảm từ 29,79% xuống 19,67% vốn điều lệ. Qua đó, TIP không còn ghi nhận đơn vị này là công ty liên doanh, liên kết mà chuyển sang công ty đầu tư khác, đồng thời không thực hiện hợp nhất vào kết quả kinh doanh khi lập báo cáo tài chính. Song, trong báo cáo tài chính tự lập, TIP vẫn thực hiện hợp nhất này.

Ngoài ra, tại báo cáo tài chính đã kiểm toán, TIP ghi nhận thêm khoản hoàn nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại hơn 15,5 tỷ đồng trong khi con số này trên báo cáo tài chính tự lập chỉ gần 1,3 tỷ đồng. Điều này cũng góp phần dẫn đến sự chênh lệch về lợi nhuận sau thuế sau soát xét.

Tại thời điểm cuối năm 2022, Tín Nghĩa có tổng tài sản 1.950 tỷ đồng, gấp hai lần so với đầu năm. Chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn nhất là các khoản phải thu ngắn hạn với 1.115 tỷ đồng, chiếm 57% cơ cấu tài sản và gấp 11,4 lần hồi đầu năm. Trong đó, công ty có khoản phải thu hơn 1.033 tỷ đồng từ hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

Nợ phải trả tại cuối năm 2022 của doanh nghiệp ở mức 287 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Công ty không có dư nợ vay tài chính.

Tại ngày 31/12/2022, vốn chủ sở của hữu doanh nghiệp đạt 1.663 ty đồng, gấp 2,4 lần đầu năm bởi doanh nghiệp đã thực hiện tăng vốn chủ sở hữu thông qua phát hành cổ phiếu ở năm 2022. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) là 0,17 lần.


Ong Lý