Long Hậu (LHG) dự trình kế hoạch lợi nhuận "đi lùi" và giải thể công ty con

25/03/2023 07:47 GMT+7
Công ty Cổ phần Long Hậu (HoSE: LHG) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023. Trong đó, kế hoạch doanh thu dự kiến tăng 28,5% nhưng lợi nhuận lại đi ngược lại, dự định giảm 37,7% so với kết quả đạt được năm trước.

Trong năm 2023, Công ty Cổ phần Long Hậu (HoSE: LHG) đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu ước tính là 902,1 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 127,05 tỷ đồng, giảm 37,7% so với cùng kỳ năm trước.

Long Hậu (LHG) dự trình kế hoạch lợi nhuận "đi lùi" và giải thể công ty con - Ảnh 1.

Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2023

Kế hoạch trên đặt trên cơ sở LHG đánh giá 2023 là năm tiếp tục khó khăn trong việc thu hút đầu tư, do sự biến động của nền kinh tế thế giới dẫn đến tâm lý thận trọng của các doanh nghiệp, đặc biệt với các doanh nghiệp từ Nhật Bản, Hàn Quốc - hai thị trường lớn mà Công ty đang tập trung thu hút đầu tư.

Do đó, năm 2023, LHG sẽ tiếp tục phát triển dòng sản phẩm nhà xưởng xây sẵn, đẩy mạnh công tác truyền thông tập trung vào mô hình nhà xưởng xây sẵn diện tích nhỏ.

Đồng thời, Công ty sẽ tập trung xúc tiến đầu tư một số ngành nghề ít bị ảnh hưởng hoặc có xu hướng phát triển tương ứng với nhóm thực phẩm, dược phẩm, logistics và đón nhận nguồn doanh nghiệp từ TP.HCM có thể dịch chuyển đầu tư.

Về kế hoạch đầu tư, Long Hậu tiếp tục đặt kế hoạch tham vọng với tổng đầu tư lên tới 1.853,3 tỷ đồng. Được biết, năm 2022, Long Hậu đặt kế hoạch giải ngân đầu tư là 1.505 tỷ đồng nhưng cuối năm, Công ty chỉ giải ngân được 156,06 tỷ đồng, đạt 10% so với kế hoạch.

Lý giải cho việc giải ngân đầu tư thấp, Long Hậu cho biết, tại dự án KCN Long Hậu 3 giai đoạn 1 chậm do ảnh hưởng của bồi thường giải phóng mặt bằng; việc đầu tư xây dựng các nhà xưởng xây sẵn, nhà xưởng Đà Nẵng chậm so với tiến độ. Ngoài ra, tại các dự án đầu tư mới như KCN Long Hậu mở rộng giai đoạn 2, KCN An Định, Khu dân cư – Tái định cư Long Hậu, Khu dân cư – Tái định cư Long Hậu mở rộng… đều chậm tiến độ do vướng thủ tục pháp lý tại địa phương, điều này sẽ gây thách thức rất lớn lên khả năng đầu tư cho năm 2023.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022,  Long Hậu trình cổ đông kế hoạch cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 19%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.900 đồng. Như vậy, ước tính, Công ty sẽ dùng khoảng hơn 95 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông.

Long Hậu giải thể công ty con vốn điều lệ 5 tỷ đồng

Một nội dung đáng chú ý, Công ty trình cổ đông kế hoạch giải thể CTCP Dịch vụ KCN Long Hậu (LHCS). Trong đó, Long Hậu đã góp 4,4 tỷ đồng, tương ứng chiếm 88% vốn điều lệ và còn lại các cổ đông khác góp 0,6 tỷ đồng, chiếm 12% vốn điều lệ.

LHCS có vốn điều lệ 5 tỷ đồng, được thành lập ngày 03/07/2018, với mục đích xin chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Thể thao Long Hậu tại Khu dân cư - Tái định cư Long Hậu (37 ha).

Sau giải thể, Dịch vụ KCN Long Hậu sẽ phân chia lại vốn và lợi nhuận theo tỷ lệ góp, tương ứng gần 4,96 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/3, cổ phiếu LHG tăng 150 đồng lên 21.900 đồng/cổ phiếu.

Phương Thảo