Lùi thêm thời gian thông quan mậu dịch cặp chợ cửa khẩu Ái Điểm - Chi Ma

19/02/2020 10:39 GMT+7
Ban Quản lý KKT cửa khẩu Ái Điểm (Trung Quốc) vừa có thông báo mới nhất về việc tiếp tục lùi thêm thời gian thông quan cặp chợ cửa khẩu Ái Điểm (Trung Quốc) và không định ngày cụ thể sẽ hoạt động trở lại.

Trước đó, ngày 9/2 Ban Quản lý KKT cửa khẩu Ái Điểm có thông báo gửi Ban Quản lý KKT cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn thông báo, cặp cửa khẩu song phương Chi Ma - Ái Điểm thực hiện thông quan bình thường đối với các loại hình giao thương chính ngạch (giao dịch xuất khẩu theo thông lệ quốc tế, thông qua hợp đồng mua bán ngoại thương). Đối với loại hình giao dịch, trao đổi hàng hóa hình thức cư dân biên giới sẽ được thực hiện kể từ ngày 18/2/2020. 

Tuy nhiên phía Ban Quản lý KKT cửa khẩu Ái Điểm, huyện Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây, (Trung Quốc) vừa có công hàm số 02 (2020) gửi Ban Quản lý KKT cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn thông báo về việc phía Trung Quốc tiếp tục lùi thêm thời gian thông quan mậu dịch cặp chợ cửa khẩu Ái Điểm.

Lùi thêm thời gian thông quan mậu dịch cặp chợ cửa khẩu Ái Điểm - Chi Ma - Ảnh 1.

Lùi thêm thời gian thông quan mậu dịch cặp chợ cửa khẩu Ái Điểm - Chi Ma

Tại công hàm nêu rõ: Để tiếp tục đảm bảo cho kinh tế mậu dịch được hoạt động bình thường tại cửa khẩu Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc), duy trì sự phát triển bình thường hai bên cửa khẩu, căn cứ tình hình thực tế nội địa phía Trung Quốc do đó sẽ lùi thời gian thông quan, đồng thời không quy định thời gian gian mở cửa cụ thể nữa.

Thời gian mở cửa cụ thể, sau khi xác định rõ, phía Ban Quản lý KKT cửa khẩu Ái Điểm sẽ có công hàm thông báo tới phía cơ quan của tỉnh Lạng Sơn. Ban Quản lý KKT cửa khẩu Ái Điểm cũng đề nghị phía cơ quan Lạng Sơn phối hợp tuyên truyền chính sách đến các cơ quan ban ngành và DN nắm được thông tin này tránh tình trạng hàng hóa tồn ứ tại khu vực cửa khẩu gây thiệt hại về kinh tế.

Tuấn Minh