MBBank chốt ngày trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

05/06/2023 17:03 GMT+7
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (MBBank; HoSE: MBB) vừa ra thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, tỷ lệ 5%.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng sẽ là ngày 15/6, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 14/6/2023.

Tỷ lệ trả cổ tức năm 2022 là 5% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng). MBBank sẽ chi gần 2.267 tỷ đồng để thực hiện trả cổ tức lần này. Ngày thanh toán sẽ vào 10/7/2023.

MBBank chốt ngày trả cổ tức năm 2022 bằng tiền - Ảnh 1.

Phương án trả cổ tức năm 2022 của MBBank

Theo tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, MB có kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu trong năm nay. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế năm 2022 để lại của MB sau khi trích các quỹ là 12.151 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế để lại luỹ kế (bao gồm lợi nhuận để lại các năm trước) là 13.261 tỷ đồng.

Ngân hàng đã thông qua việc dùng 9.068 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông. Trong đó, gần 6.801 tỷ đồng dùng để chia cổ tức bằng cổ phiếu và gần 2.267 tỷ đồng để dùng chia cổ tức bằng tiền mặt. 

Với việc chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% sẽ giúp vốn điều lệ của MBBank tăng thêm 6.801 tỷ đồng. Ngoài ra, ngân hàng cũng dự kiến tăng thêm 1.542 tỷ đồng cho vốn điều lệ từ việc tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ. Sau khi hoàn thành xong 2 phương án trên thì vốn điều lệ của MBBank tăng từ 45.339 tỷ lên 53.683 tỷ đồng.

MBBank chốt ngày trả cổ tức năm 2022 bằng tiền - Ảnh 2.

Phân phối lợi nhuận năm 2023

Về kế hoạch trả cổ tức năm 2023, MBBank dự kiến chi trả tỷ lệ từ 10% đến  15%.

Nợ xấu tăng vọt trong quý I/2023

Trong báo cáo tài chính quý I/2023, MBBank ghi nhận thu nhập lãi thuần tăng 22% lên từ 8.385 tỷ đồng tới 10.227 tỷ đồng. Chiều ngược lại, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm còn 689 tỷ; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm còn 370 tỷ; lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh giảm từ hơn 99 tỷ xuống còn 37 tỷ; lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư và góp vốn giảm từ 1.024 tỷ xuống còn gần 135 tỷ đồng.

Trong kỳ, tổng chi phí hoạt động không có nhiều biến động, đạt 3.568 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí dự phòng rủi ro giảm 334 tỷ đồng (giảm 13%) so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, MBBank báo lãi trước thuế gần 6.512 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 5.205 tỷ đồng, đều tăng hơn 10% so với cùng kỳ.

Về chất lượng nợ cho vay tại MBBank, số dư nợ xấu tăng vọt từ 5.030 tỷ đồng cuối năm 2022 lên mức 8.452 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 68%. Kéo theo tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,09% lên 1,7%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/6, giá cổ phiếu MBB tăng 0,51% lên 19.800 đồng/ cổ phiếu.

Phương Thảo