MHC: Dự trình kế hoạch kinh doanh giảm gần 26% so với thực hiện năm trước

24/05/2022 09:02 GMT+7
Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ được trình lên, MHC thông báo 2021 mang về mức lợi nhuận lớn, dù năm 2020 đã báo lỗ và dự kiến sẽ đẩy mạnh hoạt động bất động sản để mang về mức lợi nhuận bùng nổ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần MHC (HoSE: MHC) dự kiến diễn ra ngày 31/05/2022 (thứ Ba). MHC đã công bố những thông tin quan trọng sẽ trình trong đại hội bao gồm báo cáo kết quả của năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, kế hoạch chia cổ tức và các nội dung quan trọng khác.

MHC mang về mức lợi nhuận lớn dù 2020 đã báo lỗ gần 1,2 tỷ đồng

Cụ thể, năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng mạnh so với năm trước, tổng doanh thu hợp nhất của MHC tăng 264,36 tỷ đạt 403,36 tỷ đồng (tương đương tăng trưởng hơn 190%). Riêng việc đầu tư tài chính đã chiếm tới 93% của tổng doanh thu, đạt 376,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dịch vụ kinh doanh bất động sản mang về 7,26 tỷ và Vận tải - logistics ghi nhận 20,63 tỷ đồng, tuy rằng lợi nhuận sau thuế của Logistics báo âm gần 4,6 tỷ đồng.Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 48,84 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ gần 1,2 tỷ của năm 2020. 

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, tỷ lệ chi trả cổ phiếu là 5%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng); với hình thức chi trả bằng tiền mặt. Thực hiện 100% so với kế hoạch năm trước đã đề ra.

MHC: Dự trình kế hoạch kinh doanh giảm gần 26% so với thực hiện năm trước - Ảnh 1.

Công ty cổ phần MHC

MHC dự kiến về kế hoạch lợi nhuận 2022 ở mức an toàn, giảm gần 26% so với kết quả thực hiện

Năm 2022, MHC lên kế hoạch với doanh thu hợp nhất là 420 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến là 45 tỷ đồng; Ước tính giảm gần 26% so với thực hiện năm 2021.Bên cạnh đó, MHC tiếp tục triển khai đẩy mạnh hoạt động về kinh doanh bất động sản với mục tiêu là các dự án khu đô thị và khu nhà ở dân cư và kỳ vọng rất lớn về hoạt động này sẽ mang về mức lợi nhuận tốt cho công ty; hoạt động vận tải logistics và các hoạt động khác đều được MHC chú trọng quan tâm để năm 2022 bùng nổ vượt mức kế hoạch dự định.

MHC: Dự trình kế hoạch kinh doanh giảm gần 26% so với thực hiện năm trước - Ảnh 2.

Kế hoạch năm 2022 của MHC

Về phương án phân phối lợi nhuận 2022, MHC giữ nguyên kế hoạch tỷ lệ chi trả cổ tức giống với thực hiện năm trước; là 5%/ cổ phiếu và hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Ngoài ra, Bà Nguyễn Thị Thơm - thành viên Ban Kiểm Soát cũng đã nộp Đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân nên trong cuộc họp hội đồng quản trị sắp tới sẽ bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát để thay thế.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/5, cổ phiếu MHC giảm 60 đồng về 7.260 đồng/cổ phiếu.


Phương Thảo