Mía đường Lam Sơn (LSS) bán thành công hơn 36% lượng cổ phiếu quỹ đăng ký, thu về 10,8 tỷ đồng

31/08/2021 08:08 GMT+7
Giá bán trung bình theo công bố của Mía đường Lam Sơn (LSS) là 12.723 đồng/cổ phiếu, ước tính công ty mang về khoảng 10,8 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn (Mã LSS - sàn HOSE) thông báo kết quả bán cổ phiếu quỹ.

Từ ngày 30/7 đến 27/8/2021, Công ty đã bán ra 848.600 cổ phiếu quỹ trong tổng số gần 2,33 triệu cổ phiếu quỹ đăng ký bán, tương ứng tỷ lệ bán thành công đạt 36,5%. Giá bán trung bình là 12.723 đồng/cổ phiếu, ước tính công ty mang về gần 10,8 tỷ đồng.

Theo giải thích của LSS, nguyên nhân không bán hết lượng cổ phiếu quỹ đăng ký là do giá cổ phiếu LSS trong thời gian trước và sau khi đăng ký bán có nhiều biến động, ảnh hưởng trực tiếp đến giao dịch cổ phiếu LSS trên thị trường. Trong khi đó Công ty lại muốn tối đa lợi ích cho cả doanh nghiệp và cổ đông.

Mía đường Lam Sơn (LSS) bán thành công hơn 36% lượng cổ phiếu quỹ đăng ký, thu về 10,8 tỷ đồng - Ảnh 1.

Được biết, tính tới 31/12/2020, doanh nghiệp đang ghi nhận giá trị cổ phiếu quỹ là 32,87 tỷ đồng, tương ứng 3.005.050 cổ phiếu. Như vậy, ước tính giá mua cổ phiếu quỹ trung bình là 10.939 đồng/cổ phiếu.

Trong thời gian từ 10/3 đến 8/4/2021, doanh nghiệp đã bán ra 679.200 cổ phiếu quỹ để giảm sở hữu từ 3.005.050 về 2.325.850 cổ phiếu.

Sau đợt bán cổ phiếu quỹ này, Công ty còn lại 1.477.250 cổ phiếu quỹ.

Xét về tình hình kinh doanh, trong niên độ kế toán từ 1/7/2020 đến 30/6/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.854,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 24 tỷ đồng, lần lượt tăng 9,4% và 26,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 8,9% về còn 8,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 5,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 7,7 tỷ đồng lên 159,2 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 54%, tương ứng giảm 5,4 tỷ đồng về 4,6 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 8,1%, tương ứng giảm 2,6 tỷ đồng về 29,4 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 6,1%, tương ứng tăng 3,4 tỷ đồng lên 58,7 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Diễn biến trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu LSS đã liên tục tăng điểm trong và cả sau khi Công ty hoàn tất bán cổ phiếu quỹ. Chốt phiên 30/8, thị giá tăng 0,4% lên mức 13.550 đồng/cổ phiếu.


PV (t/h)