Một huyện miền núi của Quảng Nam thu ngân sách đạt gấp 2 lần UBND tỉnh giao

29/12/2022 07:52 GMT+7
Mặc dù UBND tỉnh Quảng Nam giao thu ngân sách nội địa chỉ hơn 229 tỷ đồng, nhưng huyện miền núi Nam Giang, năm 2022 đã thu đến 526 tỷ đồng, đạt 229,46% dự toán UBND tỉnh giao.

Ngày 29/12, ông A Viết Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng trong 2 năm nay huyện đã được chỉ tiêu và vượt chỉ tiêu về thu ngân sách.

Đặc biệt, trong năm 2022 dù chịu ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh nhưng địa phương đã hoàn thành 18/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó 6 chỉ tiêu đạt và 12 chỉ tiêu vượt. Tổng thu nội địa số dự toán UBND tỉnh Quảng Nam giao năm 2022 là 229,23 tỷ đồng; thực hiện là 526 tỷ đồng; đạt 229,46% dự toán.

Một huyện miền núi của Quảng Nam thu ngân sách đạt gấp 2 lần UBND tỉnh giao - Ảnh 1.

UBND huyện Nam Giang gặp gỡ báo chí nhân dịp đầu xuân 2023. Ảnh: T.H

Đối gới giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2022, huyện Nam Giang ước đạt 305 tỷ đồng, tăng 8,6 tỷ đồng so với năm 2021; trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 219 tỷ đồng/212 tỷ đồng, đạt 103,3%, tăng 9,0 tỷ đồng; lâm nghiệp đạt 82 tỷ đồng/81 tỷ đồng, đạt 101,2%; thủy sản đạt 4,1 tỷ đồng/4 tỷ đồng, đạt 102,5%.

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước tính cả năm 2022 là 6.025,3/6.015 ha kế hoạch đạt 100,17% KH, giảm -1,3 ha so với năm 2021. Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt là 3.633,5 ha/3.660 ha đạt 99,27% KH,  so với năm 2021.

Đối với việc xây dựng NTM trên địa bàn huyện Nam Giang, thời gian qua huyện tiếp tục triển khai thực hiện các tiêu chí đạt xã nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt được 129 tiêu chí (trung bình 11,72 tiêu chí/xã); xây dựng Khu dân cư NTM Kiểu mẫu, tiêu chí thôn NTM thôn đạt chuẩn. Tổ chức phân bổ vốn đầu tư cho các địa phương và vốn sự nghiệp nhằm triển khai thực hiện các công trình để xây dựng NTM đạt chỉ tiêu đề ra.

Một huyện miền núi của Quảng Nam thu ngân sách đạt gấp 2 lần UBND tỉnh giao - Ảnh 2.

Mô hình nuôi heo cỏ của HTX lâm nghiệp A Liêng, huyện Nam Giang phát triển kinh tế địa phương. Ảnh: N.T

"Năm 2022, huyện Nam Giang giảm 473 hộ nghèo, vượt 83 hộ so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao (390 hộ). Công tác giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa... từng bước được phát huy; quốc phòng - an ninh, an ninh biên giới luôn được giữ vững, ổn định", ông A Viết Sơn cho biết.

Ông A Viết Sơn cho biết thêm, năm 2023, UBND huyện Nam Giang tiếp tục tập trung chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng NTM gắn với triển khai thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình, chính sách của trung ương, tỉnh và huyện; tăng cường công tác quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi gắn với quản lý tốt việc phân bổ nguồn lực hợp lý, ưu tiên cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội.

Đẩy mạnh các phong trào văn hóa, thể dục, thể thao trong quần chúng nhân dân và chú trọng công tác bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn; đảm bảo quốc phòng- an ninh, thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của cơ quan chính quyền cấp huyện, xã gắn với thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, trọng tâm ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, hệ thống một cửa và kỷ luật kỷ cương trong thực hiện công vụ; nâng cao chất lượng hoạt động phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương năm 2023...


a

Trương Hồng
Cùng chuyên mục