MSB chốt danh sách trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30%

21/09/2022 12:38 GMT+7
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa thông báo ngày đăng ký cuối sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 30%.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 11/10/2022 chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 30% (sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 30 cổ phiếu mới).

Khối lượng phát hành tương ứng 458,25 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm 4.583 tỷ đồng, lên gần 19.858 tỷ đồng.

Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần có thể sử dụng để tăng vốn điều lệ sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Nguồn sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức là lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần có thể sử dụng để chia cổ tức và tăng vốn sau khi trích lập đầy đủ các quỹ theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2021.

Cũng trong năm nay, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 14,25 triệu cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (ESOP), dự kiến thực hiện sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30%. Vốn điều lệ sẽ tăng thêm 142,5 tỷ đồng sau khi hoàn tất phát hành ESOP.

Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 4.725 tỷ đồng, lên 20.000 tỷ đồng. Báo cáo cập nhật về MSB của Chứng khoán KB Việt Nam dự kiến MSB sẽ hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ trên trong tháng 9 và tháng 10.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, MSB đạt tổng lợi nhuận trước thuế gần 3.336 tỷ đồng, tăng trường 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng thu nhập ngoài lãi ghi nhận sự đóng góp khả quan từ kinh doanh ngoại hối khi lãi thuần mảng hoạt động này đạt hơn 315 tỷ đồng, tăng 223% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 195.000 tỷ đồng, giảm 4,2% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 110.400 tỷ đồng, tăng 8,8%. Dự phòng rủi ro đạt 1.401 tỷ đồng, giảm đến 16,9% so với đầu năm. Huy động vốn từ khách hàng tăng 3,9%, đạt 98.326 tỷ đồng.

Tại phiên giao dịch sáng 21/9, giá cổ phiếu MSB đang được giao dịch ở mức 17.500 đồng/cp, phục hồi 17% sau đợt giảm mạnh từ tháng 4.


A.Vũ