Năm 2020 Cao su Bến Thành đạt 21 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 7%

17/01/2021 17:43 GMT+7
Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (HoSE: BRC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 với lợi nhuận sau thuế năm 2020 tăng 7% so với năm 2019, đạt gần 21 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm.

Trong quý IV/2020 doanh thu quý của BRC đạt 78 tỷ, tăng 14% so với cùng kỳ 2019. Tuy nhiên, mức tăng của giá vốn hàng bán nhanh hơn so với mức tăng của doanh thu, nên BRC chỉ  thu về 19 tỷ đồng lợi nhuận gộp, giảm 3%. 

BRC ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính ở mức khá cao đạt 417 triệu đồng, tăng 39% so với quý IV/2020, trong khi đó chi phí tài chính nằm ở mức 658 tỷ đồng, giảm 37%. Chi phí tập trung ở khoản bán hàng và quản lý doanh nghiệp là 11 tỷ đồng và 3 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và giảm 23%.

Kết thúc quý IV, BRC báo lãi 5 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi cơ bản trên cổ phiếu từ 343 đồng lên 403 đồng.

Lợi nhuận quý IV Cao su Bến Thành đạt 21 tỷ đồng, tăng 7% - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo kinh doanh BRC

Tính cả năm 2020, doanh thu của BRC đạt trên 289 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 21 tỷ đồng, cùng tăng 7% so với cùng kỳ 2019.

Tính tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của BRC là 293 tỷ đồng, tăng 25 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó hàng tồn kho chiếm 75 tỷ đồng, tăng 36%; tiền và các khoản tương đương tiền là 13,5 tỷ đồng, giảm 3%.

Hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu là 0,4. Trong kỳ BRC gia tăng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn lên mức 34 tỷ đồng, gần gấp ba lần so với con số đầu năm.

Năm 2020, BRC đặt kế hoạch doanh thu là 274 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế  20,11 tỷ đồng. Với kết quả đạt được nói trên, BRC đã vượt 105% doanh thu và 103% lợi nhuận.

Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành là doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa từ năm 2006. Vốn điều lệ thực góp đến ngày 30/6/2019 là 123,7 tỷ đồng, tương đương 12,3 triệu cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Chốt phiên giao dịch ngày 15/1, cổ phiếu BRC tăng 0,83% lên vùng giá 12.100 đồng/cổ phần, vốn hóa thị trường ở mức 150 tỷ đồng.
Q.D