Năm 2020, Thủy điện Bắc Nà báo lãi gấp 3,4 lần cùng kỳ năm ngoái

18/01/2021 15:51 GMT+7
Công ty CP Điện Bắc Nà (HNX:EBA) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2020 với doanh thu thuần đạt hơn 23 tỷ đồng, tăng 43% so cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi trừ đi chi phí giá vốn, lợi nhuận gộp của Công ty đạt gần 14 tỷ đồng, tăng 67% so với quý IV/2019. Phía EBA cho biết, quý IV/2020, Nhà máy hoạt động ổn định, không bị gián đoạn, cùng với lượng mưa nhiều giúp doanh thu phát điện gia tăng.

Năm 2020, Thủy điện Bắc Nà báo lãi gấp 3,4 lần cùng kỳ năm ngoái - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính EBA

Trừ đi các khoản chi phí lãi vay, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khác, EBA lãi sau thuế 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ thua lỗ hơn 200 triệu đồng.  Lãi cơ bản trên cổ phiếu từ -13 đồng lên 427 đồng.

Tính lũy kế cho cả năm 2020, EBA ghi nhận doanh thu thuần hơn 84 tỷ đồng và lãi ròng 19 tỷ đồng, lần lượt tăng 36% và gấp 3,4 lần so với kết quả năm 2019.

Năm 2020, EBA đặt kế hoạch doanh thu là 75 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 10 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã thực hiện được 81% kế hoạch doanh thu và vượt 21% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của EBA là 455,6 tỷ đồng, giảm 19 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, đáng chú ý hàng tồn kho chỉ còn 67 triệu đồng so với hơn 1,2 tỷ đồng thời điểm đầu năm 2020. Q.D