Năm 2021 ngành Ngân hàng sẽ giảm lợi nhuận để có điều kiện giảm lãi suất cho vay

27/12/2020 17:33 GMT+7
Trong năm 2021, các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, giảm chỉ tiêu lợi nhuận để có điều kiện giảm lãi suất cho vay, nhất là đối với các khoản cho vay cũ, cho vay trung dài hạn cho doanh nghiệp và người dân.

Đây là một trong bốn nhiệm vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc, Giám đốc các TCTD lưu ý trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của tổ chức trong năm 2021. Theo Công thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước, ngày 26/12/2020 tại Hà Nội, Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2021 đã diễn ra.

4 nhiệm vụ trọng tâm của ngành

Theo đó, nhiệm vụ trong năm 2021, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đề nghị toàn ngành quán triệt chủ trương định hướng điều hành NHNN, đó là NHNN kiên định mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp hài hoà với các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối; mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn hiệu quả để hỗ trợ quá trình phục hồi sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân với lãi suất hợp lý. Thống đốc lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm bao gồm:

Một, tiếp tục tham mưu, đề xuất và chỉ đạo, hướng dẫn triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; các giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn vay cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu. Trong đó có sửa đổi Thông tư 01/2020/TT-NHNN;

Hai, tổng kết Đề án cơ cấu lại các TCTD giai đoạn 2016-2020 và tham mưu các cấp có thẩm quyền việc ban hành và triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025;

Ba, tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động của TCTD, đặc biệt là đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao. Theo dõi, nắm bắt kịp thời các diễn biến bất thường có nguy cơ rủi ro để kiến nghị, khuyến nghị, cảnh báo TCTD xử lý kịp thời nhằm ngăn ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động của TCTD;

Bốn, đẩy mạnh xây dựng hạ tầng công nghệ phục vụ cho việc chia sẻ, cung ứng các sản phẩm số và tăng cường tích hợp, kết nối với các Bộ, ngành, lĩnh vực còn lại để mở rộng hệ sinh thái; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng thành tựu CMCN 4.0 trong hoạt động thanh toán; nghiên cứu, áp dụng các công nghệ, phương thức thanh toán hiện đại; triển khai các mô hình thanh toán tại nông thôn, vùng sâu, vùng xa gắn với triển khai Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia; thúc đẩy thanh toán điện tử trong khu vực Chính phủ, dịch vụ công.

TCTD giảm chỉ tiêu lợi nhuận để có điều kiện giảm lãi suất cho vay

Đối với các tổ chức tín dụng, Thống đốc đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc, Giám đốc các TCTD nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của tổ chức mình, trong đó lưu ý một số nhiệm vụ sau:

Một, khẩn trương tổng kết, đánh giá kết quả cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, đúc rút các bài học kinh nghiệm và chủ động xây dựng phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 của tổ chức mình để sớm gửi NHNN xem xét phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện, trong đó chú trọng tập trung nguồn lực và triển khai có hiệu quả các giải pháp xử lý nợ xấu trong năm 2021 và các năm tiếp theo theo chỉ đạo của NHNN.

Hai, xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2021 phù hợp với định hướng, mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng nêu tại Nghị quyết của Chính phủ và Chỉ thị của NHNN. Tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, giảm chỉ tiêu lợi nhuận để có điều kiện giảm lãi suất cho vay, nhất là đối với các khoản cho vay cũ, cho vay trung dài hạn cho doanh nghiệp và người dân.

Ba, mở rộng tín dụng an toàn, hiệu quả đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu phát sinh và đảm bảo tốc độ tăng trưởng theo đúng chỉ tiêu NHNN giao. Tập trung tín dụng cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, phục hồi kinh tế, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Bốn, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ và xử lý nghiêm các sai phạm trong hệ thống TCTD của mình nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức chấp hành pháp luật và đạo đức nghề nghiệp của nhân viên ngân hàng, góp phần phòng, chống, ngăn ngừa, hạn chế vi phạm trong ngành Ngân hàng.

Thống đốc cũng đề nghị các đơn vị trong ngành quán triệt và thực hiện nghiêm tập trung đáp ứng tốt nhu cầu tiền mặt, tín dụng, dịch vụ ngân hàng của doanh nghiệp, người dân trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán, đảm bảo cho mọi hoạt động thông suốt an toàn, phục vụ nhân dân đón Tết. Ngay sau khi nghỉ Tết, các đơn vị tập trung triển khai thực hiện ngay các kế hoạch, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu tăng trưởng tín dụng, dịch vụ ngân hàng ngay từ những tháng đầu năm.

Đối với kiến nghị của các TCTD tại Hội nghị, Thống đốc giao Văn phòng NHNN tổng hợp, gửi các đơn vị chức năng xem xét, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo Lãnh đạo NHNN chỉ đạo xử lý.

Ngân hàng "Big 4" liên tiếp giảm lãi vay hỗ trợ khách hàng

Tại Hội nghị, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV) Agribank cho biết, Agribank luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu triển khai kịp thời các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thiên tai tại Miền Trung - Tây Nguyên theo đúng chỉ đạo của NHNN với 5 lần giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, 8 lần giảm phí dịch vụ.

Còn theo ông Phan Đức Tú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV, Ngân hàng cũng quyết liệt triển khai chỉ đạo của Chính phủ, NHNN trong việc cơ cấu lại nợ, cho vay mới, giảm lãi, miễn giảm lãi, phí; 4 lần điều chỉnh hạ lãi suất. Với tất cả các biện pháp đó, BIDV đã giảm lợi nhuận trên 6.400 tỷ đồng, để hỗ trợ tạo điều kiện cho khách hàng vượt qua khó khăn, duy trì, phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh.

Thanh Giang