Nam Tân Uyên (NTC) chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 60%

03/12/2022 13:08 GMT+7
Ngày 15/12, Công ty CP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) sẽ chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 60%.

HĐQT Công ty CP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) vừa thống nhất việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ là 60% (1 cổ phiếu sẽ nhận về 6.000 đồng).

NTC là công ty có truyền thống trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ cao. Năm 2019 tỷ lệ là 100%, năm 2020 tỷ lệ 120% và năm 2021 tỷ lệ 90%. Năm 2022, công ty dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 60%.

Với gần 24 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nam Tân Uyên cần chi gần 144 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Ngày dự kiến thanh toán vào 28/06/2023.

Tính tới thời điểm 30/09/2022, CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) đang là cổ đông lớn nhất tại NTC với tỷ lệ sở hữu 32,85%, sẽ được nhận hơn 47 tỷ đồng. Hai cổ đông lớn còn lại là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) và CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) nắm giữ lần lượt 20,42% và 19,95% vốn. Mỗi cổ đông sẽ nhận về khoảng 29 tỷ đồng trong đợt chia cổ tức này.

Trong quý III/2022, NTC ghi nhận doanh thu hơn 53 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Giá vốn gần như đi ngang nên lợi nhuận gộp tăng 74%, lên 37 tỷ đồng. Kết quả, công ty lãi sau thuế 57 tỷ đồng, tăng 17% so với quý 3/2021. Lũy kế 9 tháng năm 2022, doanh thu của NTC đạt 189 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế giảm nhẹ 1%, về mức 210 tỷ đồng.

Năm 2022, Nam Tân Uyên đặt kế hoạch tổng doanh thu 654 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 263 tỷ đồng, giảm 10% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy sau 9 tháng, công ty đã thực hiện 80% mục tiêu lợi nhuận năm.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/12, cổ phiếu NTC đứng ở mức giá 118.200 đồng/cp.


A.Vũ