Năng suất tăng 200% nhưng tiền lương chỉ tăng 15%: Vietcombank "xin" cơ chế lương riêng, Phó Thống đốc nói gì?

10/01/2023 08:51 GMT+7
Theo Phó Thống đốc, Vietcombank vẫn là ngân hàng có vốn Nhà nước trên 65%, do đó phải thực hiện theo cơ chế quản lý doanh nghiệp và quy định, nghị định của Chính phủ về cơ chế tài chính đối với doanh nghiệp có vốn Nhà nước trên 51%.

Trong 5 năm qua (2016-2021), năng suất lao động bình quân của Vietcombank tăng hơn 200% nhưng tiền lương bình quân chỉ tăng 15%. 

Đó là thông tin được ông Phạm Quang Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – mã: VCB) nêu ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2023 vừa qua.

Từ đó, Chủ tịch Vietcombank kiến nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho phép được áp dụng cơ chế tiền lương theo nguyên tắc thị trường, gắn với năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh để Vietcombank nói riêng và các ngân hàng thương mại nhà nước nói chung giữ chân, thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cụ thể hơn, NHNN và các bộ ngành liên quan cho phép có cơ chế lương riêng, không thuộc quỹ lương chung của ngân hàng, dành cho các vị trí công việc đặc thù, đòi hỏi trình độ chuyên môn 5 cao. Trước mắt có thể cho phép triển khai thí điểm với các điều kiện ràng buộc về hiệu quả kinh doanh và năng suất lao động.

Năng suất tăng 200% nhưng tiền lương chỉ tăng 15%: Vietcombank "xin" cơ chế lương riêng, Phó Thống đốc nói gì? - Ảnh 1.

Chủ tịch Vietcombank kiến nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho phép được áp dụng cơ chế tiền lương theo nguyên tắc thị trường, gắn với năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

Giải đáp về đề xuất kiến nghị "cho phép Vietcombank được áp dụng cơ chế tiền lương theo nguyên tắc thị trường, gắn với năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh", Phó Thống đốc Đào Minh Tú nêu rõ: Vietcombank vẫn là ngân hàng có vốn Nhà nước trên 65%, do đó phải thực hiện theo cơ chế quản lý doanh nghiệp và quy định, nghị định của Chính phủ về cơ chế tài chính đối với doanh nghiệp có vốn Nhà nước trên 51%.

"Đề xuất này có thể cần phải kiến nghị cao hơn cấp NHNN rất nhiều, thậm chí phải kiến nghị lên Quốc hội", Phó Thống đốc cho hay.

Liên quan đến đề nghị của Chủ tịch Vietcombank về việc cơ quan quản lý tiền tệ xem xét cho phép các ngân hàng thương mại Nhà nước được chủ động quy mô tăng trưởng tín dụng hàng năm trên cơ sở đáp ứng các quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo chuẩn mực quốc gia và quốc tế. Tại Hội nghị triển khai công tác Đảng và Nhiệm vụ kinh doanh năm 2023 của Vietcombank, Phó Thống đốc Đào Minh Tú một lần nữa nhấn mạnh về sự cần thiết của cơ chế cấp hạn mức tín dụng.

Theo ông Tú, nếu không duy trì cấp hạn mức tín dụng từ năm 2011 đến nay, việc kiểm soát tín dụng và đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định vĩ mô sẽ rất khó khăn, dù đó không phải là công cụ duy nhất.

Cũng theo Phó Thống đốc, NHNN đã làm việc với nước ngoài và nghiên cứu kinh nghiệm các nước, không ít quốc gia vẫn sử dụng công cụ này.

Do đó trước mắt, NHNN sẽ tiếp tục duy trì công cụ này để đảm bảo mục tiêu quan trọng là kiểm soát lạm phát, lượng tiền cung ứng trong nền kinh tế và mức tăng trưởng hợp lý, đồng thời kiểm soát cả thanh khoản của các ngân hàng.

"Trong thời gian tới vẫn tiếp tục duy trì cấp hạn mức tín dụng và sẽ có phương thức cải tiến. Việc sử dụng công cụ quản lý gián tiếp không phải là hành chính sẽ được nghiên cứu trong thời gian thích hợp", Phó Thống đốc nói.

Năng suất tăng 200% nhưng tiền lương chỉ tăng 15%: Vietcombank "xin" cơ chế lương riêng, Phó Thống đốc nói gì? - Ảnh 3.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú tại Hội nghị triển khai công tác Đảng và Nhiệm vụ kinh doanh năm 2023 của Vietcombank.

Ngoài ra, đối với kiến nghị tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại của các năm 2019 - 2020 sau khi trích lập các quỹ. NHNN đã đề xuất, kiến nghị và đang xử lý vấn đề này. NHNN cũng đã trình phương án sử dụng toàn bộ lợi nhuận tích lũy còn lại của năm 2021 để tăng vốn điều lệ cho Vietcombank, còn những năm trước đã xử lý hết, Phó Thống đốc thông tin.

Riêng năm 2022, theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú sau khi có báo cáo kiểm toán và xin Quốc hội tăng vốn điều lệ, sẽ tiếp tục đẩy nhanh kế hoạch này.

H.Anh