Nền kinh tế Vũ Hán sau 3 tháng kết thúc phong tỏa giờ ra sao?

13/07/2020 13:34 GMT+7
Ngày 8/4/2020, thành phố Vũ Hán chính thức kết thúc khoảng thời gian phong tỏa, đây có thể coi như thời điểm chiến thắng quan trọng của Trung Quốc, nó cũng củng cố thêm niềm tin rằng Trung Quốc đã có thể kiềm chế được đại dịch ở tại nơi mà đại dịch bùng phát.

Nền kinh tế Vũ Hán sau 3 tháng kết thúc phong tỏa giờ ra sao?

Lê Phương