Khánh Hòa: Thu ngân sách ước đạt 15.700 tỷ đồng

06/12/2022 14:43 GMT+7
Tỉnh Khánh Hòa cho biết, thu ngân sách nhà nước ước thực hiện cả năm 2022 đạt 15.700 tỷ đồng, bằng 130,7% dự toán và tăng 11,5% so với năm 2021.

Ngày 6/12, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023.

Trong báo cáo, tỉnh Khánh Hòa cho biết thu ngân sách nhà nước ước thực hiện cả năm 2022 đạt 15.700 tỷ đồng, bằng 130,7% dự toán và tăng 11,5% so với năm 2021.

Khánh Hòa: Thu ngân sách ước đạt 15.700 tỷ đồng - Ảnh 1.

Trung tâm TP.Nha Trang (Khánh Hòa). Ảnh: C.T

Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 3.000 tỷ đồng, bằng 144,6% dự toán và tăng 43,9% so với năm 2021; thu nội địa đạt 12.700 tỷ đồng, bằng 127,8% dự toán và tăng 5,9% so với năm 2021.

Một số khoản thu như thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 98,9% dự toán; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 121,6% dự toán; thu ngoài quốc doanh đạt 131,1% dự toán; thu từ khu vực đầu tư nước ngoài đạt 124,7% dự toán.

Chi cân đối ngân sách ước thực hiện cả năm 2022 đạt 12.660 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên ước đạt 7.583,8 tỷ đồng.

Tổng số thu ngân sách nhà nước trong năm 2022 tại Khánh Hòa cao hơn so với năm ngoái với số tiền khoảng 1.600 tỷ đồng. Cụ thể, năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thực hiện 14.109 tỷ đồng.


Công Tâm