Vốn đầu tư ngân sách giải ngân 446.000 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ

29/11/2022 14:12 GMT+7
Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 11 của cả nước ước đạt 58.500 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 11 tháng, vốn đầu tư ngân sách Nhà nước đã giải ngân xấp xỉ 446.000 tỷ đồng, gần bằng 75% kế hoạch năm đồng thời tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021 (cụ thể cùng kỳ năm ngoái bằng 74% và giảm 7,7%).

Về Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế-xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết cả nước đã giải ngân 66.300 tỷ đồng, tuy nhiên khoản vốn 3.400 tỷ đồng của Chương trình vẫn chưa đủ điều kiện để trình Thủ tướng thông báo danh mục và mức vốn (Khoản vốn này thuộc lĩnh vực của Bộ Y tế; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn).

Trong tháng 10, Chính phủ cũng đã giao hơn 38.000 tỷ đồng vốn năm 2022 cho một số dự án thuộc Chương trình phục hồi. Số vốn này do mới được giao kế hoạch nên chưa thực hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để thúc đẩy giải ngân nguồn vốn này.

Đánh giá chung, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng việc giải ngân các chính sách của Chương trình đang có xu hướng chậm dần trong những tháng gần đây.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/11/2022 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 25,14 tỷ USD, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 11 tháng năm 2022 ước tính đạt 19,68 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 11 tháng trong 5 năm qua.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 11 tháng năm 2022 có 101 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 395,8 triệu USD, tăng 61,9% so với cùng kỳ năm trước; có 22 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 78,3 triệu USD, giảm 81,9%.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 474,1 triệu USD, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước.


PV