Đà Nẵng thu ngân sách gần đạt con số Chủ tịch thành phố dự kiến

01/12/2022 16:11 GMT+7
Đến giữa tháng 11/2022, Đà Nẵng thu ngân sách đạt gần 21.300 tỷ đồng, đó là thông tin do Cục Thống kế TP.Đà Nẵng cung cấp vào ngày hôm nay (1/12).

Theo Cục Thống kê TP.Đà Nẵng, năm 2022, các hoạt động thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn được triển khai trên nhiều lĩnh vực và kiểm soát tương đối hiệu quả. Bời vậy, chỉ tiêu thu ngân sách trong năm dự kiến đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó hoạt động Chi được kiểm soát chặt chẽ và được tập trung chủ yếu cho đầu tư phát triển, phát triển sự nghiệp kinh tế và quốc phòng an ninh nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Trong đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn sơ bộ đến 20/11/2022 đạt 21.253 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 5.991 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương đạt 15.262 tỷ đồng.

Trong tổng thu ngân sách nhà nước, hoạt động thu nội địa chiếm 79,4% trong tổng thu và tiếp tục duy trì mức tăng 2 con số, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2021, tương ứng đạt 16.868,6 tỷ đồng.

Theo Cục Thống kê TP.Đà Nẵng, nổi bật trong khoản thu nội địa ở 11 tháng của năm 2022 là khoản thu từ ngân sách khác (+112,1%), tiếp đến thu từ thuế thu nhập cá nhân (+34,9%), các khoản thu về nhà đất (+25,5%)...

Đà Nẵng thu ngân sách gần đạt con số Chủ tịch thành phố dự kiến - Ảnh 2.

Trên cơ sở số ước thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022, Chủ tịch TP.Đà Nẵng dự kiến, tổng thu ngân sách trên địa bàn cả năm 2022 của Đà Nẵng ước đạt hơn 23.510 tỷ đồng. Ảnh: Đình Thiên

Bên cạnh đó, thu từ cân đối hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa vẫn được duy trì ổn định và đạt những kết quả tích cực. Trong 11 tháng năm 2022, khoản thu cân đối hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2021, tương ứng đạt 4.165 tỷ đồng đã đóng góp tích cực cho mức tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Về tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, Cục Thống kê TP.Đà Nẵng cho biết, sơ bộ đến 20/11/2022 đạt 21.343 tỷ đồng, bằng 84,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, chỉ đầu tư phát triển đạt 7.142 tỷ đồng, chiếm 33,5% tổng chi ngân sách và bằng 66,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Hoạt động chi thường xuyên đạt 14.198,6 tỷ đồng, bằng 97,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số khoản chi chiếm tỷ trọng cao có xu hướng giảm so với cùng kỳ, cụ thể như: chỉ quản lý hành chính (-12,0%); chi sự nghiệp y tế (-22,4%); sự nghiệp giáo dục (-2,4%)...

Trước đó tại Nghị quyết số 09 ngày 14/12/2021 của Thành ủy và Nghị quyết số 86 ngày 17/12/2021 của HĐND TP.Đà Nẵng về nhiệm vụ năm 2022 có đưa ra chỉ tiêu phấn đấu về thu ngân sách nhà nước năm 2022: "Tổng thu ngân sách nhà nước phấn đấu vượt 3-5% số thu năm 2021".

Theo Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh, trên cơ sở số ước thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022. Dự kiến, tổng thu ngân sách trên địa bàn cả năm 2022 của Đà Nẵng ước đạt hơn 23.510 tỷ đồng, gồm thu nội địa hơn 18.650 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu là 4.860 tỷ đồng, bằng 103,2% so với con số thực hiện năm 2021.


Lam Hàn - Đình Thiên