Công ty Phúc Thành Hưng điều hành "yếu", cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt chậm tiến độ

15/09/2023 15:30 GMT+7
Bộ GTVT giao Công ty CP Đầu tư Phúc Thành Hưng chỉ đạo các nhà thầu tổ chức lại công trường, thi công dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa cho biết, tiến độ thi công dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt bị chậm, tổng sản lượng mới đạt khoảng 50% so với kế hoạch hoàn thành vào tháng 5/2024.

Chỉ ra nguyên nhân, Bộ GTVT cho rằng, nguyên nhân là do các nhà đầu tư/doanh nghiệp và các nhà thầu thi công chưa thực sự quyết liệt triển khai thực hiện, việc điều hành quản lý dự án chưa tách bạch được vai trò của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và nhà thầu thi công.

Cùng đó, công tác tổ chức, điều hành của doanh nghiệp dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt còn nhiều bất cập, hiệu lực, hiệu quả không cao; công tác phối hợp với địa phương giải quyết khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, mỏ vật liệu đất đắp chưa tốt. Các nhà thầu chưa huy động đủ tài chính, nhân lực, thiết bị, vật tư, vật liệu thi công để đáp ứng với kế hoạch, tiến độ thi công đề ra.

Công ty Phúc Thành Hưng điều hành "yếu", cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt chậm tiến độ - Ảnh 1.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt được đầu tư theo phương thức PPP. (Ảnh: Bnews)

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Bộ GTVT thường xuyên kiểm tra hiện trường, họp và có nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo đối với nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án, tuy nhiên, tiến độ dự án chưa có chuyển biến tích cực.

Bộ GTVT yêu cầu các nhà đầu tư phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất, tập trung chỉ đạo để dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, hoàn thành theo đúng theo hợp đồng đã ký kết; đảm bảo góp đủ vốn chủ sở hữu theo kế hoạch và quy định của Hợp đồng từ nay đến khi hoàn thành dự án.

Song song đó, các nhà đầu tư được yêu cầu khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy của doanh nghiệp dự án, bổ sung nhân sự cấp cao để kịp thời nắm bắt, giải quyết dứt điểm các tồn tại của dự án, phát huy cao nhất hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành; thường xuyên phối hợp với Ban Quản lý dự án 6 trực tiếp kiểm tra hiện trường, kiểm điểm, đánh giá tiến độ, chất lượng dự án và có phương án điều chuyển khối lượng, thay thế, xử lý đối với các đơn vị thi công chậm.

Bộ GTVT giao Công ty CP Đầu tư Phúc Thành Hưng chỉ đạo các nhà thầu tổ chức lại công trường, thi công "3 ca, 4 kíp" để bù tiến độ bị chậm, đặc biệt các hạng mục đường găng của dự án, đắp đất gia tải giai đoạn 1 đồng loạt trên tất cả các đoạn xử lý nền đất yếu.

Đồng thời, tăng cường bổ sung thêm thiết bị, nhân lực để khẩn trương thi công hoàn thành Hầm Thần Vũ theo kế hoạch; khẩn trương rà soát, có các giải pháp triển khai thi công đồng bộ các công trình (cầu, cống thoát nước, hầm chui dân sinh...) trong tháng 8/2023, đáp ứng tiến độ một số hạng mục như Cầu Hưng Yên Nam, Hưng Tây, cầu Thần Vũ 1, cầu Xuân Dương 2, cầu vượt ngang Quốc lộ 8A…

Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng trong vai trò là doanh nghiệp dự án phải khẩn trương rà soát và xây dựng kế hoạch, tiến độ thi công chi tiết khối lượng công việc còn lại, bảo đảm khả thi, hoàn thành dự án trong tháng 5/2024.

Bộ GTVT yêu cầu Ban quản lý dự án 6 phối hợp với Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Đường cao tốc Việt Nam hoàn thành rà soát các nội dung của Hợp đồng BOT trong tháng 8/2023.

Trường hợp phải xử phạt hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng, các đơn vị cần kịp thời báo cáo, đề xuất bộ phương án xử lý đồng thời thông báo đến các chủ đầu tư/ban quản lý dự án biết để xem xét, đánh giá khi tham gia dự thầu các dự án do bộ quản lý.


Thế Anh